CBS meldt nieuw record consumentenvertrouwen

DEN HAAG, 25 AUG. Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de eigen financiële situatie en de nationale economie is hoger dan ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft berekend dat in augustus per saldo negentien procent van de consumenten zich positief heeft geuit over de eigen financiën. Het saldo is het resultaat van het aftrekken van het aantal mensen met een negatieve verwachting van het aantal consumenten dat positief oordeelt.

Het is de hoogste score die het CBS heeft genoteerd sinds het in sinds mei 1972 met onderzoek naar consumentenvertrouwen begon.

Het vorige record van een saldo van 18 procent werd in januari 1990 gehaald. Het huidige optimisme is volgens het CBS dan ook vergelijkbaar met dat in de periode van hoogconjunctuur in de jaren 1989 en 1990. In oktober 1982 werd de laagste waarde geregistreerd: minus 48 procent.

De consument is volgens het CBS verder bijzonder te spreken over de economische situatie in het afgelopen jaar.

Per saldo geeft 32 procent van de consumenten aan dat de economische situatie de afgelopen twaalf maanden beter is geworden. De verwachtingen voor het komende jaar zijn eveneens gunstig: per saldo 14 procent van de consumenten heeft een positief oordeel over de komende twaalf maanden.

Het consumentenvertrouwen uit zich onder meer in de koopbereidheid met name van grote aankopen. Deze handhaaft zich volgens het CBS op een hoog niveau.