Vlieglawaai uiterlijk oktober minder; Nachtvluchten op Schiphol beperkt

DEN HAAG, 23 AUG. Het kabinet gaat op korte termijn de geluidsoverlast van Schiphol in de nacht verminderen. Het aantal nachtelijke vluchten op de luchthaven wordt beperkt.

Dit staat in een brief die minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lawaaiige vrachtvliegtuigen mogen tussen 23.00 en 6.00 uur op Schiphol niet meer starten of landen. Bepaalde soorten personenvliegtuigen van een minder lawaaiige categorie, die onder meer door Martinair worden gebruikt, mogen in die periode niet meer starten. Bovendien mogen er bovenop de bestaande dienstregeling geen nieuwe vluchten in de nachtelijke uren bijkomen.

Volgens Jorritsma gaat Schiphol “een krappere periode” tegemoet. “Schiphol kon in het verleden onbeperkt groeien, dat is nu wel voorbij.” De beperkingen moeten op zijn laatst begin oktober ingaan.

Het bedrijfsleven wijst de maatregelen van het kabinet af. Volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW en de organisatie van vrachtvervoerders EVO gaan er vele tienduizenden nieuwe en bestaande banen verloren door de nachtelijke vluchtbeperkingen. Schiphol zal niet meer kunnen uitgroeien tot een mainport.

EVO en VNO-NCW bepleiten een 'gedoogbeleid' voor de geluidsoverschrijdingen tot er een vijfde baan zal worden aangelegd.

Een woordvoerster van Schiphol acht het pakket maatregelen 'zwaar'. Het effect ervan zou berekend moeten worden, aldus de luchthaven. De KLM vreest maatregelen van andere landen tegen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Ook komt de 'draaischijffunctie' van Schiphol in het vrachtvervoer in gevaar omdat vliegtuigen na aankomst vaak niet meer meteen mogen opstijgen in de nachtelijke uren.

Jorritsma erkent in haar brief aan de Kamer dat de maatregelen die zij wil nemen verder gaan dan de eerder afkondigde maatregelen van Schiphol, omdat sindsdien al weer enkele weken verstreken zijn en in die tijd meer van de beschikbare 'geluidsruimte' is verbruikt. De maatregelen van Schiphol werden een week geleden verboden door de rechter. De minister moest zelf ingrijpen, beval de rechter. “Dit is absoluut geen pretpakket. Er kan behoorlijk minder gevlogen worden dan tot nu toe”, zei Jorritsma gisteravond in een toelichting.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met Jorritsma over Schiphol. Een meerderheid in de Kamer heeft Jorritsma steeds gesteund bij het handhaven van strenge geluidgrenzen voor de luchthaven. Oppostiepartij CDA zet evenwel vraagtekens bij de maatregelen van Jorritsma.

Pag.3: Jorritsma: ingreep wel aanvaardbaar

Jorritsma denkt dat de beperkingen, ondanks het “pijnlijke karakter”, aanvaardbaar zijn voor de luchtvaartsector, inclusief de maatschappijen die Schiphol als thuisbasis hebben. Dit zou haar gebleken zijn in de gesprekken die zij de afgelopen periode heeft gevoerd met de belanghebbenden. Nederlandse maatschappijen zullen volgens haar “op basis hiervan niet naar de rechter gaan”.

De minister verwacht van de maatschappijen die Schiphol als thuisbasis hebben, zoals KLM, Transavia, Air UK en Martinair, dat zij zelf maatregelen nemen om de geluidsproductie te beperken. Ze hebben toegezegd op korte termijn zoveel mogelijk nachtelijke starts van lawaaiige vliegtuigen te beperken. Bestaande Boeing 737-vliegtuigen van diverse maatschappijen kunnen stiller worden. Technische maatregelen die vliegtuigen stiller maken zullen sneller dan gepland worden genomen.

De Tweede Kamer zal dinsdag Jorritsma's brief bespreken. Op zeer korte termijn wordt daarna een openbare hoorzitting gehouden waarin de betrokken partijen kunnen zeggen wat ze van de maatregelen vinden. De beperkingen kunnen waarschijnlijk eind september ingaan.

Daarnaast zal op 1 september een onafhankelijke vluchtcoördinator worden aangewezen. Deze zal vanaf 1 april de capaciteit van Schiphol zo eerlijk mogelijk gaan verdelen. Jorritsma kondigde ook een onafhankelijk onderzoek aan naar de meetmethode voor geluidhinder. Dit zou gedaan kunnen worden door haar belangrijkste adviesorgaan, de Raad voor verkeer en waterstaat onder leiding van de pas benoemde oud-bankier W.E. Scherpenhuijsen Rom.

Jorritsma heeft “geen hooggespannen verwachtingen” dat de vijfde baan op Schiphol versneld kan worden aangelegd. Het is volgens haar al mooi als het geplande jaartal van 2003 wordt gehaald. Wel wil het kabinet bekijken of het mogelijk is met een speciale wet de onteigening van boeren en andere belanghebbenden sneller te laten verlopen. Schiphol bekijkt of het mogelijk is de baan sneller te bouwen.

De Haarlemse rechter bepaalde vorige week dat alleen de minister, op grond van de wet luchtvaartmaatschappijen, kan dwingen tot ingrijpende geluidsbeperkende maatregelen. Jorritsma neemt die maatregelen nu, maar vindt dat de overheid zich moet beperken tot het stellen van normen. Zij kondigde nieuwe wetgeving aan waardoor Schiphol voortaan wel zelf maatregelen kan nemen. “Dit om de verantwoordelijkheden volstrekt helder te maken.”

De vereniging Milieudefensie betwijfelt of de maatregelen die minister Jorritsma heeft afgekondigd om de geluidsoverlast van Schiphol te beteugelen, voldoende zijn. “Op basis van de eerste berichten heb ik bedenkingen of Schiphol nu binnen de geluidszones zal blijven”, aldus W. Duyvendak van Milieudefensie.