Speciale coördinator verdeelt vliegruimte

DEN HAAG, 23 AUG.Schiphol krijgt per 1 april de status van 'volledig gecoördineerde luchthaven'. Een speciaal aangewezen, onafhankelijke coördinator heeft op zo'n vliegveld de bevoegdheid de starts en landingen zo over de maatschappijen te verdelen dat de luchthaven de geluidsgrenzen niet overschrijdt. Op dit moment verdeelt Schiphol de vliegruimte.

Een dergelijk systeem is niet uniek. Overvolle luchthavens als Frankfurt en Heathrow werken al met een systeem van 'slot-allocatie', waarbij de beschikbare capaciteit wordt verdeeld over de luchtvaartmaatschappijen. Dat gebeurt in 'slots', periodes waarin gestart en geland mag worden.

Schiphol is echter de eerste 'volledige gecoördineerde' luchthaven in Europa waar het capaciteitstekort niet is gebaseerd op fysieke knelpunten, zoals baancapaciteit of terminalcapaciteit, maar door de beperkte ruimte binnen de geluidszones.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen overleggen over de persoon van de coördinator, die voor alle partijen acceptabel moet zijn. Ook de manier waarop de verdeling van de vluchten tot stand komt is onderwerp van discussie. De Europese Commissie ziet erop toe dat de coördinator de selectie eerlijk toepast.

Het meest voor de hand ligt dat de spelregels die de coördinator gaat hanteren overeen zullen komen met hetgeen in Frankfurt en Londen gebruikelijk is. Maatschappijen die al lang van het vliegveld gebruik maken, hebben dan meer rechten dan nieuwkomers. Daarvan zullen dus vooral Nederlandse maatschappijen profiteren. Is er dan nog ruimte over, dan gaat die voor de helft naar nieuwe routes en voor de andere helft naar uitbreiding van bestaande diensten. Landingsrechten die lang niet worden gebruikt vervallen en worden toegekend aan nieuwkomers. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wees er gisteren op dat er ook extra ruimte kan ontstaan door technische ontwikkelingen en betere procedures waardoor vliegtuigen minder geluidsoverlast veroorzaken.

Maar nu al is zeker dat betere techniek en procedures niet voldoende zullen zijn om aan de vraag naar nieuwe vluchten op Schiphol te voldoen. De luchthaven gaat, in de woorden van Jorritsma, voor een lange reeks van jaren een “krappere periode” tegemoet. Tenzij kabinet en Tweede Kamer buigen voor de protesten van het bedrijfsleven en ze de vastgestelde grenzen, wat betreft geluid of aantal passagiers, verruimen.