Rijk geeft 100 miljoen voor huizen

NIJMEGEN, 23 AUG. Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) krijgt van het rijk een bedrag van honderd miljoen gulden om de bouw van 9.100 woningen mogelijk te maken. Het geld, dat in het kader van het zogeheten verstedelijkingsbeleid zal worden uitgekeerd, is bedoeld voor het verwerven van de grond en voor bodemsaneringsprojecten. Op 22 september zullen het college van bestuur van het KAN en het rijk de gemaakte afspraken ondertekenen.

Het is de tweede keer dat het KAN in dit kader financieel door het rijk wordt gesteund. Eerder kreeg de regio een bedrag van 118 miljoen gulden voor de bouw van 24.000 woningen in de periode 1995-2005. Dat betrof vooral woningbouw in de Waalsprong, de nieuwe Nijmeegse wijk ten noorden van de Waal. De honderd miljoen gulden is bedoeld voor de periode van 2005 tot 2010, en geldt voor verschillende 'binnenstedelijke woongebieden', met name in de steden Arnhem en Nijmegen.

Voorzitter G. Jansen van het Knooppunt toonde zich gisteren een “bijzonder content” man. De blijdschap gold ook de “harde toezegging” van het ministerie van Landbouw om 470 hectare van de in totaal 1.100 hectare van het aan te leggen stadsregionale park tussen Arnhem en Nijmegen te financieren. “Dat miljoenenbedrag komt bovenop de beloofde honderd miljoen gulden.”

Bovendien is Jansen tevreden met de toezegging van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) om verder onderzoek te laten verrichten naar de aanleg van een zogeheten regiorail; een lightrail-systeem tussen Zevenaar en Wijchen, de grenzen van het Knooppunt.