REUMA

Het artikel 'Een beetje reuma niet bestrijden met een beetje medicijn' van Wim Köhler (W&O, 16 augustus) behandelt het COBRA-onderzoek(combinatietherapie bij reumatoïde artritis) in de heldere stijl die we van hem gewend zijn.

Mede daarom willen wij een aantal missers in het stuk rechtzetten. Reumatologen raken er steeds meer van overtuigd dat chronische gewrichtsreuma (reumatoide artritis) op den duur vrijwel altijd een ernstige ziekte is: 'een beetje reuma' bestaat niet. Een betere kop zou dus zijn geweeest: 'Reuma is niet te bestrijden met een beetje medicijn.' De standaardbehandeling is inderdaad vaak het middel sulfasalazine, en als dat niet werkt andere middelen zoals methotrexaat, goudinjecties enzovoort. Prednisolon, of het equivalente prednison (het genoemde prednisol bestaat niet), wordt standaard pas in een veel later stadium toegepast. Wat betreft het COBRA-protocol: deelnemende patiënten hadden een kortbestaande, maar ernstige en actieve ziekte. De behandeling met de combinatie-mix duurde inderdaad 28 weken. Daarna werd eerst de prednisolon, en vanaf week 40 de methotrexaat gestaakt (niet andersom). De resultaten op ziekteactiviteit (pijn, gezwollen gewrichten, bloedbezinking, enz.) waren in de combinatiegroep gedurende de eerste 28 weken inderdaad veel beter dan in de sulfasalazinegroep, en dit effect verdween vrijwel na het stoppen van de prednisolon. Maar van minstens zo groot belang - onderbelicht in het artikel - is de bevinding dat de combinatie-patiënten veel minder nieuwe gewrichtsschade ontwikkelden (gemeten met röntgenfoto's), en dat dit effect aanhield tot ten minste 1 jaar na het stoppen van de prednisolon. Met andere woorden: een zeer lang naijlend effect. Tenslotte: in tegenstelling tot de beweringen in het artikel was het zeer opvallend dat in de combinatiegroep juist veel mínder (en niet meer) mensen de behandeling stopten vanwege bijwerkingen, gebrek aan effect of beide: combinatie 8%, sulfasalazine 29%.

    • Maarten Boers
    • Arco Verhoeven