Plavšic stelt tegenstanders ultimatum over tv

BANJA LUKA, 23 AUG. De president van de Servische Republiek in Bosnië, Biljana Plavšic, en de aanhangers van haar voorganger Radovan Karadzic maken zich op voor de volgende ronde in hun machtsstrijd, met als inzet de controle over de ether.

Plavšic heeft haar tegenstrevers een ultimatum gesteld. Zij moeten vóór zaterdagavond ophouden het televisiejournaal te misbruiken voor politieke aanvallen.

De televisie van de Servische Republiek heeft de SFOR, de stabiliseringsmacht onder NAVO-leiding, afgeschilderd als een bezettingsleger, hetgeen door de internationale gemeenschap wordt beschouwd als een ondermijning van het vredesproces in Bosnië. Plavšic heeft aangekondigd dat zij, als de vijandige toon van de tv-uitzendingen niet verandert, de demonstraties voor democratie zal hervatten en andere, niet-gespecificeerde stappen zal ondernemen. (Reuter)