Ondertiteling moet Indonesiërs tegen het kwaad beschermen

JAKARTA, 23 AUG. Overal waar je komt in Indonesië, staat wel ergens een televisie aan. Tot in de kleinste desa zijn er mensen die met behulp van hun parabola in staat zijn de programma's op te pikken van de staatstelevisie TVRI, maar liever nog die van een van de vijf commerciële tv-zenders. Want deze zenders verzorgen de immens populaire cinetrons: dramaseries met veel emotie, ruzies, echtscheidingen, buitenechtelijke verhoudingen en andere diep-menselijke besognes. Het meest geliefd zijn de soaps die uit het buitenland worden aangekocht en vervolgens meestal zijn nagesynchroniseerd in het Bahasa Indonesia.

Absolute topper is het fameuze uit Latijns Amerika afkomstige Si Cantik Clara (Schone Clara), maar ook televisie-produkties uit de Verenigde Staten, Hongkong, Taiwan, Japan en uit de Bollywood-studios in Bombay kunnen rekenen op een miljoenenpubliek. Vorig jaar nog kondigde minister Wardiman Djojonegoro van Onderwijs en Cultuur aan dat alle geïmporteerde films zouden moeten worden nagesychroniseerd in het Indonesisch.

De onlangs aangetreden nieuwe minister van Informatie, ex-generaal Raden Hartono, wil daar vanaf het komend najaar drastisch verandering in aanbrengen. Alle buitenlandse produkties (voor zo ver niet Engelstalig) bedoeld voor televisie moeten in het vervolg worden nagesynchroniseerd in het Engels en vervolgens worden ondertiteld in het Indonesisch. Motief: het tegengaan van buitenlandse invloeden die de specifieke Indonesische cultuur negatief beïnvloeden. De redenering is dat kijkers gemakkelijker immoreel gedrag overnemen van televisiepersonages wanneer deze hun in de eigen taal toespreken.

Maandag bespreekt het parlement de nieuwe omroepwet, waarin onder meer het nasynchroniseren wordt geregeld, en daarom stonden donderdag zo'n zestig pro-nasynchronisatie demonstranten op de stoep bij de volksvertegenwoordiging. Het nasynchroniseren is inmiddels een nieuwe bedrijfstak in Jakarta, waar ongeveer duizend mensen hun boterham in verdienen en zij vrezen voor hun baan. Onder de demonstranten was bijvoorbeeld Irene Nasution, de stem van Clara in Si Cantik Clara, die verklaarde dat de nieuwe regel in strijd was met de grondwet, waarin het recht op werk is vastgelegd.

    • Frank Vermeulen