Geldmachine Aegon draait op nog hogere toeren

DEN HAAG, 23 AUG. Na wat duwen en trekken komt het hoge woord eruit. “Oh, u wilt een hoog getal. De verwachte bedrijfswinst is rond 2 miljard gulden. Dat was de doelstelling voor het jaar 2000, die is nu al gehaald.”

Bestuursvoorzitter drs. C. Storm denkt bij de winst van verzekeraar Aegon bij voorkeur niet in de nominale guldens, maar in de winst voor beleggers in de Aegon-aandelen. Dit jaar zal de netto winst, onvoorziene omstandigheden als een beurskrach of een dollar debacle daargelaten, met een kwart stijgen ten opzichte van vorig jaar, toen 5,93 gulden werd verdiend. En dat komt, na wat rekenwerk achter de tafel tijdens een perconferentie op Aegons Haagse hoofdkantoor, op ongeveer 2 miljard gulden uit.

De geldmachine die Aegon heet draaide in het eerste halfjaar op nog hogere toeren. Het Amerikaanse en Nederlandse levensverzekeringenbedrijf, de Europese schadebedrijven, de Nederlandse bankactiviteiten (waaronder beleggersbank Labouchere) en de hogere omrekeningskoersen van de dollar en het Britse pond, allemaal waren zij drijvende krachten achter de winstgroei.

De koers van de aandelen liet gistermiddag, temidden van een scherpe terugval van de beursbarometer in Amsterdam, slechts een dubbeltje liggen op een slotkoers van 156,10 gulden.

De netto winst van Aegon ging in de eerste zes maanden met 27 procent omhoog naar 906 miljoen gulden, terwijl per aandeel 25 procent meer werd verdiend (3,37 gulden). De verzekeraar (19.464 medewerkers per eind juni) verhoogt de prognose voor het hele jaar van 15 procent stijging van de winst per aandeel naar 25 procent.

In deze verhoogde prognose is voor het eerst de winstbijdrage meegenomen van de activiteiten van het Amerikaanse Providian, die Aegon eind vorig jaar aankondigde te zullen kopen voor alles bij elkaar 6 miljard gulden. Sinds 10 juni is Aegon eigenaar van drie voormalige dochters van Providian. Over de gang van zaken bij Providian wilde Storm slechts kwijt dat het eerste halfjaar iets beter is geweest dan verwacht.

Door de samenvoeging van deze activiteiten met die van de lokale Aegon-dochter wil het concern de komende drie jaren een bedrag van 100 miljoen dollar (ruim 200 miljoen gulden) besparen. Die kostenbesparingen moeten tot stand komen door onder meer bundeling van drie computercentra en van twee hoofdkantoren.

Het immer grillige schadebedrijf (Storm:“je hoort te klagen bij schadeverzekeringen) liet een tweederde hogere winst voor belastingen en financieringskosten zien van 61 miljoen gulden. Betere premiestelling en voortgaand succes bij preventie (bij onder meer autoverzekeringen) liggen volgens Storm ten grondslag aan de stijging.

Ongeveer 80 procent van de winst komt uit pensioen- en levensverzekeringen. Een zwakke stee is Duitsland, waar Aegon twee jaar geleden begon en de kostenstructuur inmiddels is gereduceerd. Eind dit jaar of begin 1998 wil Aegon in elk geval uit de verliezen zijn.

In het eerste halfjaar profiteerde het concern, dat ruim 40 procent van de winst (1,3 miljard gulden) voor belastingen en financieringslasten in Amerika en het Verenigd Koninkrijk boekt, van de hogere wisselkoers van de dollar en het pond. De hogere valuta stuwden de winst met 5 procent omhoog, terwijl de autonome winstgroei van de verschillende werkmaatschappijen 20 procent was.

De grootste winstmaker van Aegon is nog steeds het Nederlandse bedrijf, dat de winst voor belastingen en financieringslasten met 18 procent opschroefde tot 688 miljoen gulden. Nummer twee is Amerika, met 30 procent winstgroei tot 434 miljoen gulden, terwijl Aegon met ingang van dit jaar recht heeft op 90 procent van de winst van de Britse dochter Scottish Equitable (55 procent hogere winst van 124 miljoen gulden). In het tweede halfjaar zal het zwaartepunt van de winst verschuiven naar Amerika, maar Storm en zijn collega drs. H. van Wijk, die de financiën beheert, wilden daarover geen prognose geven.

Storm constateerde gisteren dat de winst per aandeel de afgelopen jaren duidelijk is versneld, maar hij wilde dat niet vertalen in hogere doelstellingen voor de komende jaren. “Tien procent groei moet mogelijk zijn, nieuwe acquisities moeten de slagroom op het taartje zijn.”