Ambassadeur VS hekelt regering Kenia

NAIROBI, 23 AUG. De Verenigde Staten hebben gisteren hard uitgehaald naar corruptie en geweld in Kenia en het land gewaarschuwd dat multilaterale donororganisaties hun hulp niet zullen hervatten op basis van oude toezeggingen.

De Amerikaanse ambassadeur, Prudence Bushnell, hield in Nairobi een scherp toongezette rede, waarin zij repte van “verontrustende tegenstrijdigheden” tussen de woorden en daden van de Keniaanse regering. “Kenia zendt zeer tegenstrijdige signalen uit op een moment dat er in het land onheilspellende dingen gebeuren”, aldus Bushnell. Ze bracht in herinnering dat de leiders van Kenia zeggen geen geweld te willen, terwijl zich in de hoofdstad, aan de kust van de Indische Oceaan en elders in het land gewelddadige botsingen voordoen. “Het georganiseerde en koelbloedige geweld in Mombasa en andere delen van de kust heeft families beroofd van beminden, onderdak en bronnen van levensonderhoud”, zei de gezant. Ten minste 42 Kenianen vonden de dood in tien dagen van terreur. Die is voornamelijk gericht tegen kustbewoners die afkomstig zijn uit het binnenland en zich om economische redenen hebben gevestigd in het gebied, dat populair is bij buitenlandse toeristen.

De ambassadeur uitte tevens kritiek op het economische beleid van Kenia. Zij verweet de regering de mond vol te hebben van economische hervormingen en corruptiebestrijding, maar “intussen liever economische instabiliteit te riskeren dan haar beloften na te komen”. Toeristen annuleren hun vakantiereizen naar Kenia vanwege de jongste berichten en de inkomsten van de staat uit deze tak van bedrijf lopen terug. Investeerders stellen zakelijke projecten uit omdat de IMF onlangs, onder verwijzing naar de wijdverbreide corruptie, afzag van een zachte lening van ruim 140 miljoen dollar aan Kenia. Daardoor dreigt een begrotingstekort dat de regering dwingt tot een keuze tussen belastingverhoging of bezuinigingen op de openbare dienstverlening. (Reuter)