Winstgroei Roto Smeets de Boer

Het grafische concern Roto Smeets De Boer heeft de netto winst in het eerste halfjaar met 5,3 miljoen gulden opgevoerd tot 16,6 miljoen. Belangrijke oorzaak van de winstsprong is de overname van branchegenoot de Plantijn Groep, die 4,1 miljoen gulden van de winst voor haar rekening nam.

Roto Smeets de Boer bekostigde de overname van Plantijn deels via een aandelenemissie.

Door verwatering van het aandelenkapitaal steeg de netto winst per aandeel naar verhouding minder hard, namelijk met 8 procent tot 4,15 gulden.

Voor geheel 1997 blijft Roto Smeets de Boer bij de eerder uitgesproken verwachting dat de winst per aandeel ten minste gelijk blijft aan die van vorig jaar.

Wel zegt de onderneming de komende maanden “minder gunstige omgevingsfactoren” te voorzien.