Winst Boskalis 20 procent omhoog

De netto winst van baggeraar Boskalis is in de eerste helft van dit jaar omhoog gegaan met ruim 20 procent naar 33,5 miljoen gulden. De eerste zes maanden van 1996 waren overigens slecht geweest. Het concern liep toen een winstdeuk van 34 procent op tot 27,5 miljoen gulden.

Boskalis gaat er vanuit dat de winst van heel 1997 ten minste 20 procent boven de 62,1 miljoen gulden van 1996 komt te liggen. De orderportefeuille is goed gevuld, de bezetting van de vloot is hoog en de marges zijn in het algemeen redelijk, zo zegt het concern.

De omzet verricht werk steeg in de eerste jaarhelft van 499 miljoen gulden naar 676 miljoen. Boskalis kreeg voor 758 miljoen aan opdrachten. Eind juni was de portefuille 1389 miljoen gulden groot. Dat was eind vorig jaar 1307 miljoen. Inmiddels is de werkvoorraad verder opgelopen tot 1450 miljoen.

De voortgaande groei van de wereldhandel en de economische bedrijvigheid wijzen erop dat de vooruitzichten voor de meeste baggermarkten volgens Boskalis gunstig zijn. Naast goede ontwikkelingen in het Verre Oosten is de situatie in het Midden-Oosten nu beter dan in voorgaande jaren. De markt in Nederland en de rest van Europa stemt tot tevredenheid. Een uitzondering vormt Duitsland, waar nog steeds sprake is van stagnatie.