Werkgevers vrezen Schots parlement

LONDEN, 22 AUG. Eén van de belangrijkste werkgeversorganisaties van Schotland heeft gisteren gewaarschuwd voor de economische risico's van een Schots parlement dat belasting mag heffen. Volgens Scottish Financial Enterprise, een belangengroep van banken, verzekeraars, juristen en accountants, bedreigen de plannen van de Britse Labourregering voor beperkt zelfbestuur in Schotland investeringen en werkgelegenheid.

De organisatie vreest dat een hogere belastingdruk de concurrentiepositie van Schotse bedrijven zal ondermijnen en ze voorziet een uittocht van ondernemingen en van de hoogst opgeleide Schotten.

Deze onheilsboodschap is de tweede tegenslag in twee dagen voor de regeringscampagne om Schotland voor het eerst sinds 1707 weer een eigen parlement te geven. In een referendum op 11 september kan de Schotse bevolking zich uitspreken over de bestuurlijke decentralisatie. Moet er wel of niet een aparte volksvertegenwoordiging voor Schotland komen? En moet dat parlement wel of niet een beperkte mogelijkheid krijgen om de inkomstenbelasting met maximaal drie procent te verhogen of te verlagen?

De Britse regering en de drie grootste partijen in Schotland - Labour, de Scottish National Party en de Liberaal Democraten - dingen naar een tweevoudig 'ja'. Maar de lancering van hun campagnes wordt overschaduwd door onthullingen over corruptie, machtsmisbruik en verziekte werkverhoudingen binnen de Schotse Labourpartij. De resultaten van een recente opiniepeiling laten zien dat de wanpraktijken de meningsvorming over een Schots parlement nauwelijks hebben beïnvloed. Bij een referendum in 1979 bleken de Schotten wel gevoelig voor de waarschuwingen van de Schotse financiële wereld.