Van Mierlo

TROUW

Minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo heeft een alleszins plausibele verklaring gegeven voor zijn beslissing vorige maand af te zien van een verzoek aan Brazilië tot arrestatie en uitlevering aan Nederland van Desi Bouterse. Hij had geen zekerheid dat de Brazilianen aan zo'n verzoek gevolg zouden geven en was beducht voor de consequenties van een weigering. Het risico bestond dat de betrekkingen met Brazilië schade zouden oplopen en dat Bouterse een lange neus naar Nederland zou maken.

Deze interventie van de minister kan niet [...] worden aangemerkt als een onoorbare politieke inmenging in een justitiële aangelegenheid. [...] De vraag die wel direct rijst is of Nederland nog tegenover Suriname kan volhouden dat het in de kwestie-Bouterse de politieke en justitiële kanten strikt gescheiden houdt. Louter formeel misschien wel, maar het is een stuk lastiger geworden dat verhaal uit te leggen.

[...] De gang van zaken doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het internationale aanhoudingsbevel dat nederland tegen Bouterse heeft uitgevaardigd. [...] De zaak roept nu het beeld op van knulligheid. Juist in de gevoelige affaire-Bouterse had dat vermeden moeten worden. Van Mierlo heeft de afgelopen dagen zijn best gedaan de spanningen in de relatie met Suriname enigszins weg te nemen. Dat valt in hem te prijzen, maar helaas lijkt die moeite vergeefs.