Van Mierlo

ALGEMEEN DAGBLAD

De positie van minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) is nauwelijks houdbaar meer, nu blijkt dat hij de arrestatie van Desi Bouterse onlangs heeft verhinderd. [...] De minister ging naar de Braziliaanse hoofdstad om president Wijdenbosch uit te leggen dat het arrestatiebevel tegen Bouterse een zaak van Justitie is, waarmee hij als minister niets te maken heeft. Een maand geleden al heeft Van Mierlo echter het bewijs voor het tegendeel geleverd: hij was degene die de aanhouding van Bouterse belette toen zich een kans voordeed. [...]

Het is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar dat deze ervaren politicus een beslissing nam die haaks staat op het beleid van het Openbaar Ministerie. Het is trouwens ook onbegrijpelijk en onvoorstelbaar dat minister Sorgdrager (Justitie) op deze wijze intervenieerde, waardoor aanhouding achterwege bleef. Sinds Van Mierlo de van drugshandel verdachte Bouterse de vrijheid liet, is hij bezig geweest een schijnvertoning op te voeren.

Vandaag zal Van Mierlo zich voor deze vreemde verwikkelingen moeten verantwoorden. Hij is niet te benijden, want deze paradoxale situatie is hem boven het hoofd gegroeid.