Randstad wil niet met SHB samenwerken

ROTTERDAM, 22 AUG. De kans op een snelle redding van de in financiële problemen verkerende Amsterdamse havenpool Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) is van de baan. Uitzendbureau Randstad heeft na een maand studie besloten niet bij de SHB-pool betrokken te willen worden.

De havenpool - een uitzendbureau voor havenkrachten waaruit havenbedrijven kunnen putten wanneer zij in een bepaalde piekperiode meer werkkrachten nodig hebben - kampt met financiële problemen omdat er voor 300 havenarbeiders niet genoeg werk is. Om uit de problemen te komen had de SHB contact gezocht met Randstad.

Randstad somt een aantal redenen op om niet bij het reddingsplan te willen worden betrokken. De belangrijkste is dat de havenwerkers veel te duur zijn, omdat ze zulke goede arbeidsvoorwaarden hebben. Verder denkt Randstad dat de werkgelegenheid in de haven de komende jaren alleen maar zal afkalven door toenemende automatisering, waardoor de overslag van goederen minder arbeidsintensief zal worden. Amsterdam is de grootste haven voor cacao in de wereld, maar het vervoer van cacaobonen gaat in toenemende mate via containers en minder in zakken, zoals vroeger. Toen behoorde cacao nog tot het stukgoed, dat sterk arbeidsintensief was. Een andere reden dat Randstad afhaakt is dat het bedrijf de arbeidsmarkt in de haven te diffuus vindt.