Ramsj

Willem Frederik Hermans: Houten leeuwen en leeuwen van goud. Ingenaaid, De Bezige Bij 1979, van ƒ 39,90 voor ƒ 14,90. De Slegte.

De tweede druk, uit mei 1979, van deze feilloos geschreven en geestige bundel (nadat de eerste druk, uit maart van dat jaar, in een paar dagen was uitverkocht). Het boek bevat een aantal klassieke stukken in het oeuvre van Hermans: zijn scherpe uitvallen tegen spellingshervormingen en het taalgebruik van Vlaamse schrijvers, een vijftal bijdragen aan de Weinreb-polemiek, een prachtige herinnering aan Van Oudshoorn, en, niet te vergeten, de twee stukken waarin de dagboekpublicaties van J.J. Peereboom en C. Buddingh' tot pulp worden vermalen.