Ramsj

Francine du Plessix Gray: Het leven van Louise Colet. Paperback, Atlas 1995, van ƒ 59,50 voor ƒ 22,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam. Donner Rotterdam.

Lijvige biografie van Louise Colet (1811-1876), de schrijfster en dichteres die vooral bekend is als de geliefde van Flaubert. Toch lag haar ware betekenis op een ander terrein, aldus Du Plessix Gray, en daarbij wijst ze op de belangrijke rol die Colet speelde - zowel door haar boeken als haar manier van leven - bij de emancipatie van de vrouw in het negentiende-eeuwse Frankrijk. Een tijd waarin iemand als Proudhon de vrouw nog kon typeren als 'de verbindende schakel tussen de mens en de dierenwereld'.

    • Henk Lagerwaard