Nijpels sust biljartconflict

EINDHOVEN, 22 AUG. De Europese organisatie van professionele driebandenspelers (BWA) is toegelaten en erkend als buitengewoon autonoom lid van de Wereldbiljartbond (UMB). Daarmee is een eind gekomen aan een slepend conflict in de biljartwereld. Oud-minister Ed Nijpels slaagde er gisteren in de partijen op één lijn te krijgen.

Het ging om de UMB en de CEB (Europese biljartbond) aan de ene kant en de BWA, waarin de belangrijkste professionele driebanders zijn vertegenwoordigd, aan de andere.

Het akkoord heft alle wederzijdse belemmeringen (schorsingen) op. De drie organisaties zullen op korte termijn een gezamenlijke wereldranglijst opzetten. Voor de financiële afwikkeling van een in Zwitserland lopende rechtszaak is een bevredigende oplossing gevonden.