Bonn twijfelt of Waigel kan aanblijven

BONN, 22 AUG. In de Duitse coalitie wordt eraan getwijfeld of minister van Financiën Theo Waigel (CSU) nog wel in functie kan blijven, nu hij openlijk kenbaar heeft gemaakt genoeg van zijn post te hebben.

De aankondiging van Waigel eerder deze week, dat hij na de verkiezingen in de herfst van 1998 zijn huidige functie wil neerleggen, is bij de coalitiepartners CDU en FDP op onbegrip en scherpe kritiek gestuit.

De FDP-leiding noemde de uitlatingen van de Beierse CSU-minister gisteren 'ondoordacht'. FDP-voorzitter Walter Döring uit Baden-Württemberg drong aan op Waigels aftreden; net als de oppositiepartijen SPD en Groenen.

Volgens critici in de CDU heeft Waigel niet alleen zichzelf, maar ook de hele coalitie schade toegebracht. Nu alle zeilen bijgezet moeten worden om nog iets van de belastinghervorming tot stand te brengen en de voorwaarden van de euro te realiseren, zou een krachtige minister van Financiën vereist zijn. De kritische 'Jonge Wilden' in de CDU, bestaande uit de jongere garde van partijvoorzitters in de deelstaten, drongen erop aan de huidige situatie aan te grijpen om het kabinet te reorganiseren.

De naam van CDU-fractievoorzitter Wolfgang Schäuble, de 'grote man' achter Kohl wordt in dit verband genoemd als toekomstige minister van een superministerie dat uit Financiën en Economische Zaken zal moeten bestaan.

Waigel zou met zijn opmerkingen een verregaande reorganisatie van het kabinet beogen. Een week geleden al zei hij in een vraaggesprek dat Kohl een team moet samenstellen waarmee hij ook na de verkiezingen verder wil regeren. Gisteren gaf Kohl vanaf zijn vakantieadres een verklaring uit waarin hij zei dat Waigels wensen hem bekend zijn. “Ik begrijp en respecteer zijn beslissing, temeer omdat ik weet dat hij niet moe is van zijn ambt”, aldus Kohl.

De kanselier heeft de afgelopen maanden regelmatig onderstreept dat hij de samenstelling van de huidige coalitie niet wil veranderen. Waigel probeert hem nu tot een kabinetsverandering te dwingen. Dat kan evenwel als een boemerang op de minister zelf werken. Sinds zijn omstreden voorstel tot herwaardering van het goud afgelopen voorjaar om de financiële gaten in zijn begroting te stoppen, meent menigeen in de coalitie dat Waigel het aanzien van de regering ernstig heeft beschadigd.

    • Michèle de Waard