Bezuinigingen bedreigen moderne kunst in Franeker

FRANEKER, 22 AUG. Exposities van moderne en hedendaagse kunst in het gemeentelijk museum 't Coopmanshûs in Franeker zijn onzeker geworden. De gemeente wil snijden in het jaarlijks budget van drie ton, omdat zij volgens cultuurwethouder E. Terpstra andere prioriteiten stelt.

Directeur Germa van Heerbeek van 't Coopmanshûs vreest dat de bezuinigingswoede van het gemeentebestuur ten koste zal gaan van de tentoonstellingen moderne en hedendaagse kunst, waarmee het Franeker museum de afgelopen 25 jaar ook landelijk faam verwierf.

Wethouder Terpstra stelt in een nota dat de Franeker bevolking te weinig interesse heeft in het museum. De bezoekersaantallen zijn in haar ogen te laag. Terpstra meent dat de beste kansen voor het museum liggen in het spannend vormgeven van de historische collectie, waaronder de professorenkamer van de oude Academiestad Franeker. Ze beklemtoont dat het nog niet zeker is dat de tentoonstellingen moderne kunst verdwijnen.