Voorstellen van kabinet voor betere werking van de markt

DEN HAAG, 21 AUG. Het aanvragen van een gemeentelijke bouwvergunning wordt eenvoudiger, mondhygiënisten krijgen meer bevoegdheden, het gebruik van de verplichte accountantsverklaring wordt teruggedrongen en de vaste wettelijke tarieven voor deurwaarders zullen verdwijnen.

Dit blijkt uit de Voortgangsnotitie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW), die de ministers Sorgdrager (Justitie) en Wijers (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Met de zogenoemde MDW-operatie onderzoeken verschillende ministeries hoe in kleine sectoren en beroepsgroepen marktwerking gestimuleerd kan worden en hoe verouderde wettelijke drempels kunnen worden geslecht.

Zo werd ook het zogenoemde concurrentiebeding onderzocht. Daarmee kunnen werkgevers hun werknemers verbieden voor de concurrent te werken. Volgens het kabinet belemmert dit marktwerking en om die reden wil het de regels rondom het beding vereenvoudigen.

Ook is het kabinet van plan met één wet te komen waarin de veiligheidseisen voor allerlei producten worden vastgelegd. Nu zijn daarvoor nog ruim 25 wetten in gebruik.

Wat het kabinet betreft zijn ook de regels te gecompliceerd rondom eenvoudige en veelvoorkomende verbouwingen aan woningen, zoals de bouw van een dakkapel. De gemeente moet voortaan binnen twee weken over dergelijke bouwaanvragen beslissen.

Volgens de werkgroep die de verplichte inschakeling van accountants onderzocht, moet deze beroepsgroep zich beperken tot het certificeren van de jaarrekening van grote en middelgrote ondernemingen. Het kabinet neemt de aanbevelingen van de werkgroep over.

Ook de aanbevelingen van de 'werkgroep Gerechtsdeurwaarders' worden door het kabinet overgenomen. In die beroepsgroep zal vrije prijsvorming tot een bepaald maximum worden geïntroduceerd.

De deurwaarders houden hun exclusieve bevoegdheden, maar de gevallen waarin de wet tot inschakeling van de deurwaarder verplicht, zullen worden verminderd.

Ook de beroepsgroepen van tandartsen en fysiotherapeuten zijn onderzocht op factoren die marktwerking belemmeren. Meer mondhygiënisten die een deel van de preventietaken van de tandarts overnemen, werkt volgens de onderzoekers marktwerking in de hand.

In een nieuwe reeks onderzoeken zullen ook makelaars onder de loep worden genomen. Het kabinet wil weten of de wettelijke titelbescherming van deze beroepsgroep nog wel te handhaven is en of beëdiging nog wel nodig is. Verder worden de juridische bezwaren van de electronische handtekening onderzocht.