Subsidies zonder controle

AMSTERDAM, 21 AUG. De gemeente Amsterdam heeft jarenlang honderdduizenden guldens subsidie verstrekt aan twee Surinaamse stichtingen zonder dat over de besteding ervan de vereiste verantwoording werd afgelegd. Bij beide stichtingen voerde dezelfde man de boekhouding, de adjunct-directeur van het Gemeentevervoerbedrijf J. Tjon A Ten.

Het gaat om de Stichting Projectondersteuning Suriname (SPS) en de Stichting Kwakoe. De SPS kreeg tweemaal 50.000 gulden subsidie, in 1992 en in 1993. Tjon A Ten heeft pas onlangs, vier jaar te laat, een eerste conceptjaarverslag over de afgelopen vijf jaar overgelegd aan de gemeente. Het Kwakoefestival en het jongerencentrum Kwakoe kregen van begin jaren tachtig tot en met 1996 een jaarlijkse subsidie van 510.000 gulden. Kwakoe heeft wel cijfers overgelegd, maar zonder de vereiste goedkeurende accountantsverklaring.

Oud-burgemeester Ed van Thijn, die voor SPS in het Comité van Aanbeveling zat, vindt dat het huidige college “een onderzoek moet instellen naar nalatigheid of erger”. Tweede-Kamerlid A. van der Stoel (VVD) is vorig jaar uit het SPS-bestuur gestapt, omdat ze al jaren “noch in de activiteiten noch in de financiën inzicht kreeg”.

De SPS is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is in strijd met bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en met de algemene subsidievoorwaarden van de gemeente Amsterdam. De enig overgebleven bestuurder, Tjon A Ten, is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de activeiten van de stichting. Het Alkmaarse transportbedrijf van Jos Steeman wil hem voor de rechter dagen, omdat Tjon A Ten de rekeningen van Steeman aan de SPS jarenlang niet heeft betaald. De Amsterdamse wethouder P. Krikke (Economische Zaken) laat weten dat ze het vier jaar nalaten een jaarrekening in te leveren “niet normaal” vindt. Ze zal de schuld van SPS “zeker niet” afbetalen. In september vergadert de raadscommissie ontwikkelingssamenwerking over de kwestie.

    • Frederiek Weeda