Oorlogsveteraan (1)

Ir. W. ten Haaf lijkt zichzelf graag te profileren als wereldvreemde wetenschapper (NRC Handelsblad, 13 augustus). Onder verwijzing naar door hem gedoceerde collegestof aan de TU-Delft weet hij bij oorlogsveteraan Bert Schüssler “een gestoorde of wellicht zelfs nooit goed tot ontwikkeling gekomen gewetensfunctie” vast te stellen. Een hele prestatie, waar zelfs van psychologen wordt verwacht dat ze hun diagnose baseren op meer dan indirecte aanwijzingen.

Is het in Ten Haaf opgekomen dat Schüssler misschien juist vanwege zijn geweten hiermee naar buiten is getreden? In ieder geval gaat hij, evenals veel andere critici van veteranen, eraan voorbij dat zij hebben gedaan waar ze voor zijn opgeleid en uitgezonden door regering en parlement.

De Nederlandse militairen kwamen terecht in een guerrillaoorlog, waarover het vijftig jaar na dato makkelijk oordelen is vanuit de veilige collegezalen in Delft. Het is te hopen dat de Delftse studenten de universiteit verlaten met een genuanceerder beoordelingsvermogen dan hun docent Ten Haaf.

    • Militair Historicus
    • Marco van der Hoeven