Iraniërs

Het blijft bevreemden. De premier van een als beschaafd bekend staand volk die aan een (Iraanse) familie de gunst toestaat om aan te sterken voor zij teruggestuurd wordt naar een land waar de vrouwen van het gezin voortaan in lange gewaden moeten lopen daar zij anders lijfstraffen riskeren. En onze politieke elite is het daarmee eens, immers, de onafhankelijke rechter heeft besloten dat het in orde is. Onafhankelijk? Van wat?