Internatio-Müller: 17 procent meer winst

Internatio-Müller (geneesmiddelenhandel, technische installaties, havenactiviteiten) heeft in de eerste helft van het jaar een netto winst geboekt van 52,7 miljoen gulden, een stijging met 17 procent.

Per aandeel steeg de netto winst met 14 procent, tot 2,15 gulden. De omzet nam met 22 procent toe tot 1,7 miljard gulden.