Geld voor scholing van werknemers

DEN HAAG, 21 AUG. Ondernemers ontvangen volgend jaar 250 miljoen gulden subsidie voor de opleiding van eigen werknemers. De ministerraad heeft dit verzoek van minister Wijers (Economische Zaken) gehonoreerd bij de besprekingen over de begroting voor volgend jaar. Wijers (D66) wil ondernemers aansporen meer te investeren in de kennis van werknemers.

Wijers wil de zogenoemde employability van werknemers in het bedrijfsleven verbeteren. Werknemers met meer kennis zijn meer waard voor hun bedrijf en zijn daarnaast breder inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Bedrijven die hun werknemers opleidingen laten volgen, kunnen een deel van de kosten in mindering brengen op de af te dragen winstbelasting. Wijers streeft ernaar om met name het midden- en kleinbedrijf te laten profiteren van de maatregel.

Ook zal Wijers bedrijven aansporen hun oudere werknemers bij- en om te scholen. Bij saneringen proberen werkgevers 55-plussers vaak kwijt te raken, omdat ze niet langer flexibel en goed inzetbaar zouden zijn. Door deze 55-plussers beter op te leiden, zou hun 'marktwaarde' stijgen. Bij de concrete uitwerking wil minister Wijers een hogere subsidie toekennen aan de opleidingskosten van de oudere werknemer.

De maatregel maakt deel uit van een pakket van ruim een half miljard gulden ter versterking van de economische structuur. Eerder dit jaar besloot de ministerraad al om 125 miljoen gulden extra te besteden aan de fiscale stimulering van het zogenoemde speur- en ontwikkelingswerk. Via een korting op de loonafdracht wordt langs fiscale weg research and development gestimuleerd.