Franse dienstplicht één dag

PARIJS, 21 AUG. De dienstplicht in Frankrijk wordt teruggebracht tot één dag. Het idee van een 'burger-ontmoeting' met de krijgsmacht, die een week zou duren, is als vervanging van de dienstplicht opgegeven. De begroting van defensie wordt opnieuw verlaagd.

De Franse ministerraad heeft onder de formele leiding van president Chirac gisteren zijn goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van minister Richard om het geplande 'rendez-vous citoyen' niet in te voeren. Toen Chirac in februari '96 het einde van de klassieke dienstplicht aankondigde, streefde de toenmalige regering naar een vervanging die de band tussen jongeren en krijgsmacht kon symboliseren.

Daar is in de plannen nu een systeem voor in de plaats gekomen dat jongens en meisjes vanaf zestien jaar op school voorlicht over de landsverdediging. Vóór hun achttiende volgt dan een dag in een defensie-instelling waar alles wordt samengevat en vrijwilligers worden geworven voor de enkele tienduizenden banen die op die manier moeten worden vervuld (tegen minimumloon).

De ministerraad heeft nog geen definitieve beslissingen genomen over de hoogte van de bezuinigingen op defensie. Aangenomen wordt dat Chirac zijn verontrusting kenbaar had gemaakt als daarover cijfers waren vastgesteld. Toen hij een fundamentele reorganisatie van de Franse strijdkrachten aankondigde, beloofde hij de krijgsmacht plechtig dat het investeringsniveau op peil zou blijven.