D.D. Bouterse blijft 'gezocht' via Interpol

DEN HAAG/PARAMARIBO, 21 AUG. Nederland houdt onverminderd vast aan het opsporingsverzoek via Interpol van ex-legerleider Bouterse, die verdacht wordt van handel in cocaïne.

Dat heeft minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gistermiddag en gisteravond in hotel Intercontinental in Rio de Janeiro herhaald tegenover president Wijdenbosch van Suriname.

Vandaag overhandigt de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde L. Stokvis in Paramaribo een nota met dezelfde inhoud aan de Surinaamse regering. Het is een antwoord op een nota van Suriname, waarin Nederland wordt gevraagd het opsporingsverzoek in te trekken. In die protestnota wordt Nederland verweten Bouterse te beschuldigen zonder dat er feiten op tafel liggen. Suriname spreekt daarin “grote bezorgdheid (uit) over het feit dat de Nederlandse Staat maakt zich schuldig maakt aan schending van het fundamenteel mensenrecht van de heer D. D. Bouterse.”

In de in totaal vijf uur durende besprekingen heeft minister Van Mierlo uitgelegd dat het arrestatiebevel tegen Bouterse een zaak is van het openbaar ministerie en dat de Nederlandse regering niet bij machte is dat proces te beïnvloeden. Ook de bewegingsvrijheid van de verdachte is volgens de Nederlandse regering een zaak van het openbaar ministerie.

Na afloop van de besprekingen zei Van Mierlo dat president Wijdenbosch begrip had voor het feit dat de zaak in handen was van de justitiële autoriteiten. Deze zou toegezegd hebben om via het rechtshulpverdrag tussen Nederland en Suriname, gesloten na de onafhankelijkheid, Bouterse officieel te verwittigen van het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem.

Van Mierlo noemde de besprekingen nuttig en bevredigend. Hij achtte het van groot belang dat de betrekkingen tussen de twee landen “ondanks de moeilijke tijden van dit moment en de moeilijke tijden die nog komen, goed blijven verlopen”. President Wijdenbosch gaf geen commentaar. Hij is teruggereisd naar Suriname. Van Mierlo komt vrijdag terug.

De advocaat van Bouterse, mr. A. Moszkowicz verwacht vandaag antwoord van het openbaar ministerie in Den Haag op zijn verzoek om het opsporingsverzoek van Bouterse in te trekken. Volgens Moszkowicz is zijn cliënt na intrekking bereid te getuigen. Moszkowicz zei vanochtend dat hij een gisteren geschreven brief heeft van de Surinaamse minister van justitie waarin deze te kennen geeft dat een Nederlandse rogatoire commissie welkom is in Suriname om Bouterse te horen.