Bonn gaat joden O-Europa helpen

BONN, 21 AUG. Duitsland heeft gisteren steun toegezegd aan overlevenden van de Holocaust uit Oost-Europa. De komende drie maanden zal een speciale commissie plannen uitwerken hoe en aan wie de hulp gegeven zal worden.

Dat is het resultaat van tweedaagse besprekingen die de regering van Helmut Kohl in Bonn heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de Joodse Claim Organisatie (Jewish Claims Conference), een internationale organisatie van joden die zich inzet voor schadevergoeding aan nazi-slachtoffers.

Friedrich Bohl (CDU), de voorzitter van Kohls eigen staf in de bondskanselarij, zei gisteren dat de verhalen van zes overlevenden van de Holocaust diepe indruk op hem hadden gemaakt. De zes kwamen uit Amerika, Israel en Letland en maakten deel uit van de joodse onderhandelingsdelegatie.

“Ze hebben de hele misère duidelijk gemaakt”, zei Bohl, die namens het kabinet aan de gesprekken deelnam. Hij zei dat de regering een “snelle oplossing” nastreeft gezien de hoge leeftijd van de betrokkenen.

Israel Singer, algemeen secretaris van het Joodse Wereldcongres en onderhandelaar namens de Joodse Claim Organisatie, toonde zich na afloop van de gesprekken optimistisch.

Hij zei goede hoop te hebben dat Bonn “een menselijk probleem op een menselijke manier wil oplossen”. Hij wilde verder niet op details ingaan.

Overlevenden van de Holocaust in Oost-Europa zetten de Duitse regering al geruime tijd onder druk omdat ze schadeloosstelling eisen voor het leed dat hun tijdens het nazi-regime is berokkend. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Bondsrepubliek in totaal honderd miljard mark uitgekeerd als 'vergoeding' voor de ellende die het Hitler-regime de joden heeft aangedaan. Maar de overlevenden van de catastrofe in Oost-Europa kregen niets omdat ze destijds aan de andere kant van het IJzeren Gordijn woonden.

De Amerikaanse regering van president Clinton en tientallen leden van het Congres hebben bij Duitsland aangedrongen om aan de wensen van de joodse Oost-Europeanen tegemoet te komen.

Ruim tachtig senatoren stuurden bondskanselier Kohl onlangs een brief waarin ze suggereerden dat de slachtoffers van de Holocaust “even royaal” dienen te worden betaald als vele veteranen van de vroegere SS en andere militaire organisaties, die van de Duitse staat een pensioen krijgen.

De Duitse regering heeft een maandelijkse pensioenvoorziening voor de 20.000 tot 30.000 Oost-Europese joden steeds van de hand gewezen. Kohls kabinetsvoorzitter Bohl onderstreepte deze opvatting gisteren opnieuw en wees op de financiële problemen waarmee de regering kampt. Duitsland kan een maandelijkse rente ter hoogte van 500 mark, zoals de Holocaust-overlevenden in Westerse landen krijgen, niet betalen. Maar Bohl onderstreepte dat er “ook andere oplossingen zijn om aan de wensen van de overlevenden tegemoet te komen”.

Een speciale werkgroep van vertegenwoordigers van de joden en de regering zal de komende maanden een voorstel uitwerken. Zowel Bohl als Singer wilden niet ingaan op de hoogte van bedragen waar de nazi-slachtoffers aanspraak op maken.

De voorzitter van de Centrale Raad van joden in de Bondsrepubliek, Ignatz Bubis, toonde zich teleurgesteld dat er nog geen concrete toezeggingen door de regering zijn gedaan.

    • Michèle de Waard