VN zoeken bewijs tegen Karadzic

BANJA LUKA, 20 AUG. Ondersteund door Britse soldaten van de vredesmacht SFOR is de VN-politiemacht in Bosnië vandaag in Banja Luka op zoek gegaan naar meer bewijzen van schendingen van mensenrechten door de aanhang van Radovan Karadzic. De VN-politiemacht (IPTF) stuitte zondag in een politiebureau in Banja Luka op documenten en bandopnamen die aantonen dat de aanhangers van Radovan Karadzic op grote schaal mensenrechten hebben geschonden.

Het onderzoek strekt zich nu uit tot zes andere politiebureaus in Banja Luka, die vandaag door SFOR-troepen werden omsingeld.

Zondag werd ingegrepen in een conflict tussen politiemannen die Karadzic trouw zijn en collega's die op de hand van zijn rivale Biljana Plavšic zijn. Bij die actie werden “zakken en zakken bewijsmateriaal” aangetroffen.

De internationale gemeenschap eist sinds gisteren het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken van de Servische Republiek in Bosnië. De minister, Dragan Kijac, die formeel chef van de nationale politie is, is een belangrijke bondgenoot van Karadzic. Biljana Plavšic, de president van de Servische Republiek in Bosnië, sprak gisteren in Banja Luka met de Amerikaanse Bosnië-gezant Robert Gelbard en met Carlos Westendorp, de internationale Bosnië-gezant. Na afloop zei Plavšic van beiden steun toegezegd te hebben gekregen in de strijd tegen Karadzic. Gelbard zelf uitte na het gesprek kritiek op de “steeds antidemocratischer acties” van het Karadzic-kamp.

De afgelopen dagen spitst de machtsstrijd binnen de Servische Republiek zich toe op de controle over de politie. Plavšic' bolwerk Banja Luka was zondag het toneel van een confrontatie tussen de Plavšic-getrouwe lokale politie en een groep van honderd politiemannen die door minister Kijac naar Banja Luka waren gestuurd. Gisteren nam deze groep de door Plavšic benoemde politiechef van Banja Luka gevangen. De man werd na enkele uren vrijgelaten. De Karadzic-getrouwe politiemannen wilden hem dwingen zijn eigen ontslagaanvraag te ondertekenen, maar lieten hem gaan toen hij dat weigerde. Later gisteren verwijderde SFOR wegversperringen die door de Karadzic-gezinde politie waren opgeworpen.

De sluimerende machtsstrijd in de Servische Republiek trad eind juni in de openbaarheid toen Plavšic minister Kijac ontsloeg.

Pagina 5: Weer minister opgestapt in Pale

Kijac weigerde het ontslag te accepteren en werd daarin gesteund door de regering en het parlement van de Servische Republiek. Voor Plavšic was dat op 3 juli aanleiding het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Beide maatregelen zijn door haar tegenstanders genegeerd.

Een van de leiders van het Karadzic-kamp, Dragan Kalinic, de voorzitter van het parlement van de Servische Republiek, zinspeelde gisteren voor het eerst op de mogelijkheid dat Plavšic' critici zich alsnog neerleggen bij de vervroegde verkiezingen voor het parlement van de Servische Republiek. Hij zei dat als er op 10 oktober wordt gestemd voor een nieuw parlement, er ook presidentsverkiezingen moeten worden gehouden. “Het zou alleen maar natuurlijk zijn als de huidige president, Biljana Plavšic, haar mandaat ook laat goedkeuren”, aldus Kalinic.

De minister van Financiën van de Servische Republiek in Bosnië, Ranko Travar, is gisteren afgetreden uit protest tegen “de politieke en constitutionele crisis”. Of hij daarmee in de machtsstrijd de kant van Plavšic kiest, is niet geheel duidelijk. Eerder traden twee vice-premiers en een aantal regionale en plaatselijke leiders van de regerende Servische Democratische Partij SDS af uit protest tegen de acties tegen Plavšic. Ook een lid van het partijbestuur vertrok uit protest tegen het beleid van Karadzic' aanhang. (AFP, Reuter, AP)