Talenkennis

Onder de kop 'Hoe populair zijn buitenlandse talen op de middelbare school?' berichtte NRC Handelsblad van 12 augustus dat Nederlandse leerlingen - op de Finnen na - meer talen krijgen (2,2) dan leerlingen in andere Europese landen.

Dit leidt in het artikel tot de conclusie dat wij met de talenkennis een voorsprong hebben in vergelijking met de ons omringende landen. Voor alle duidelijkheid.

De Nederlandse middelbare school kent verhoudingsgewijs vrij veel ruimte toe aan vreemde talen. Uit gegevens van het ministerie van OC&W - en die verschillen van de gegevens in het artikel - blijkt dat in het voortgezet onderwijs alleen in Luxemburg (2,6) en Finland (2,1) leerlingen gemiddeld meer vreemde talen krijgen onderwezen dan bij ons (1,9).

Wat de lestijd voor vreemde talen betreft in de eerste fase van het voortgezet onderwijs als percentage van de totale lestijd, gaan Duitsland (17) en Finland (15) Nederland voor (14).

De conclusie op basis van dit soort gegevens dat Nederland met zijn talenkennis een voorsprong zou hebben op de (meeste van de) ons omringende landen is echter gevaarlijk en ook onjuist. Gevaarlijk, omdat ze aanleiding zou kunnen zijn tot zelfgenoegzaamheid; onjuist, omdat kwantitatieve data met kwalitatieve worden verward.

    • Prof.Dr. G.J. Westhoff
    • Drs. D. Tuin
    • Nat.Bur. Moderne Vreemde Talen