Roccade neemt prestatiebeloning op in nieuwe CAO

ROTTERDAM, 20 AUG. Bij auto- matiseringsconcern Roccade, dat op het punt staat verkocht te worden door de overheid, is op de valreep een CAO afgesloten voor circa 4.000 werknemers.

De Roccade-CAO is de eerste CAO waarin geen sprake meer is van collectieve loonsverhogingen. Nieuw is ook dat de ondernemingsraden een belangrijke rol krijgen toegedicht bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Bij Roccade worden de collectieve loonsverhogingen geheel vervangen door een systeem van prestatiebeloning: werknemers kunnen nu jaarlijks minimaal 0 procent en maximaal 14 procent extra loon verdienen.

De vakbonden zijn tevreden over het resultaat, dat pas na maanden onderhandelen kon worden bereikt. Voor de dienstenbonden FNV en CNV en de VHP is de CAO van Roccade een flinke stap vooruit in de automatiseringssector. Vakbonden hadden tot voor kort geen sterke machtspositie in deze branche, maar de laatste anderhalf jaar lijkt een lichte kentering zichtbaar te worden. Na vruchteloze pogingen om tot een substantiële CAO voor zowel de hardware- als de software-sector te komen, slaagden de bonden er vervolgens in om bij Debis IT en Getronics ondernemings-CAO's af te sluiten. Beide bedrijven staan op de short-list om Roccade van de overheid te kopen. Derde potentiële koper is IBM dat al langer over een CAO beschikte.

De directie van Roccade is blij dat er nu een CAO is: “We hebben nu de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden binnen en buiten het bedrijf beter te vergelijken”, zegt directeur personeelszaken drs. G.H.M. van Beek.

Roccade, voortgekomen uit het Rijks Computer Centrum (RCC) heeft de afgelopen jaren een groot aantal bedrijven en bedrijfjes in de automatiseringssector gekocht. Bij enkele (zoals RCC zelf) gold een CAO, bij andere werkmaatschappijen niet. Om de integratie te bevorderen, wilde de directie graag een eenduidig arbeidsvoorwaardenbeleid.

Op aandringen van de ondernemingsraden van de verschillende werkmaatschappijen is bij Roccade gekozen voor een zogeheten 'raam-CAO'. Bij dit soort contracten, onder andere ook toegepast in de grafische industrie, wordt eerst een globaal raamwerk van afspraken opgesteld. Binnen dat kader kunnen bedrijven of bedrijfsonderdelen eigen afspraken maken. Wat de Roccade-CAO bijzonder maakt, is de grote rol voor de ondernemingsraden. Bij sommige Roccade-werkmaatschappijen onderhandelt de bedrijfsdirectie straks met de vakbonden, bij andere fungeert de ondernemingsraad als enige gesprekspartner.

    • Marcella Breedeveld