Rijkswaterstaat wil bredere Coentunnel

DEN HAAG, 20 AUG. De capaciteit van de Coentunnel onder het Noordzeekanaal in Amsterdam moet fors worden uitgebreid om de snelle toename van de files op de wegen van en naar de tunnel een halt toe te roepen. Dit staat in een conceptnota die gisteren door Rijkswaterstaat Noord-Holland is uitgebracht.

Het verkeer op de wegen naar en van de Coentunnel, de A8 en A10, neemt volgens Rijkswaterstaat de komende jaren fors toe. Zonder ingrijpende maatregelen neemt de kans om in een file te komen in 2010 toe tot 35 procent. In 1995 was dit percentage 28. Het kabinet vindt dat de kans dat een automobilist in Nederland in een file verzeild raakt niet meer dan 5 procent mag zijn.

In de nota zijn vier alternatieven en de mogelijke gevolgen daarvan uitgewerkt. De kosten voor de uitbreiding van de Coentunnel, in de volksmond de 'Tweede Coentunnel', liggen tussen de 800 miljoen en een miljard gulden. Het meest vergaand is het alternatief waarin de Coentunnel wordt uitgebreid met acht rijstroken. Daarnaast worden de A8 en A10 uitgebreid met twee keer vijf rijstroken. Rijkswaterstaat stelt dat het daarbij mogelijk is een aantal rijstroken uitsluitend te gebruiken voor zakelijk verkeer. In een 'milieuvriendelijk alternatief' worden de uitbreidingen aangevuld met openbaarvervoermaatregelen.

Pagina 2: Eindnota na inspraak

Ook wordt in dit alternatief aandacht besteed aan “landschappelijke inpassing” en “extra aandacht voor milieuvriendelijke uitvoering”. Rijkswaterstaat heeft ook twee varianten bekeken waarbij de capactiteit van de tunnel niet wordt uitgebreid, zogenoemde 'nul-alternatieven'. Uit de studie blijkt dat dan de files fors blijven toenemen, ook als de aanwas van reizigers wordt opgevangen met meer openbaar vervoer. “Dit alternatief scoort niet goed (...), omdat het fileprobleem voor de Coentunnel niet wordt opgelost”, zo menen de opstellers van de nota.

In de concept-Trajectnota/MER maakt Rijkswaterstaat geen definitieve keuzes. Na diverse inspraakronden zal over ongeveer acht maanden een defintieve nota verschijnen, die aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM wordt aangeboden. Pas daarna beginnen de formele inspraakronden. Rijkswaterstaat verwacht dat de uitbreiding van de tunnel niet voor 2005 klaar is.

Vier jaar geleden wees de Raad van State het bestemmingsplan voor uitbreiding van de Coentunnel af. De Raad vond toen dat Amsterdam ten onrechte bevoegdheden van de stadsdeelraad Noord had overgenomen.