Precario

In NRC Handelsblad van 9 augustus onderbouwt mevrouw Van Boxtel (MKB Nederland) haar opinies over gemeentelijke heffingen (wederom) met de bewering dat per liter benzine in Nederland 4 cent gemeentelijke precario zou worden betaald. Het is een kleine moeite deze bewering te checken.

In 1996 bedroeg de binnenlandse aflevering van motorbrandstoffen ruim 12.5 miljard liter (bron:CBS) à 4 cent zou dit een opbrengst van 500 miljoen gulden aan precario opleveren.

De totale opbrengst van de precario in 1996 bedroeg circa 115 miljoen. Ook andere bedrijven betalen precario over hun reclameuitingen en leidingen om nog maar te zwijgen over de precario voor terrassen en dergelijke. De benzinestations zijn slechts goed voor een (klein) deel van deze opbrengst. Een en ander illustreert waarom de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorig jaar is overgegaan tot de publicatie van een boekje getiteld: 'Het gemeentelijke belastinggebied. Elf feiten en dertien misverstanden'.

Het moge duidelijk zijn, bij de feitelijke onderbouwing van haar opinies slaat mevrouw Van Boxtel de plank behoorlijk mis. Wellicht dat ook de publicatie van het door haar genoemde kabinetsrapport over de lokale lasten voor het bedrijfsleven een bijdrage levert aan een klimaat waarin de opinievorming rond de lokale lasten meer door feiten en minder door misverstanden wordt bepaald.

    • Drs. R. Verkuijlen