Onderzoek fraude handel

ROTTERDAM, 20 AUG. Justitie in Amsterdam onderzoekt fraude van een makelaar op de AEX Agrarische Termijnmarkt, drie medewerkers van de firma en vier klanten. Dat heeft advocaat mr. J. Pen van het makelaarskantoor, Van Zanten & Van Westen, en van de drie werknemers vanochtend bevestigd.

De Agrarische Termijnmarkt is een van de drie officiële Nederlandse beurzen. Het onderzoekt gaat om handel in contracten op de aardappelmarkt: termijncontracten in bintjes. Frietfabriekanten kunnen via deze markt hun aanvoer zeker stellen, door nu al contracten te kopen voor bintjes die in de toekomst geleverd zullen worden. Daarnaast wordt op de Agrarische Termijnmarkt in slachtvarkens en biggen gehandeld.

In zijn onlangs verschenen jaarverslag geeft de Economische Controledienst (ECD), die een onderzoek vorig jaar heeft afgerond, een aantal details, die door Pen overigens van de hand worden gewezen. Pen is niet bang dat de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) de vergunning van de makelaarsfirma zal intrekken. Hij erkent dat zijn cliënten wel iets in een schikking zien, maar dat daarover door Justitie geen voorstellen zijn gedaan.

Na het rapport van de ECD is justitie een strafrechtelijk vooronderzoek gestart, maar Pen verwacht daarvan op korte termijn geen uitkomsten gezien de overbelasting van de rechters-commissarissen in Amsterdam en de complexiteit van de zaak.

De ECD deed ruim een jaar geleden een inval bij Van Zanten & Van Westen. Een medewerker werd toen gearresteerd en enkele dagen vastgehouden. De makelaarsfirma wordt onder meer verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Bij huiszoekingen is 220.000 gulden in beslag genomen.

Het “wederrechtelijk verkregen financieel voordeel” becijfderde de ECD in op 2,6 miljoen, maar dat bedrag komt volgens advocaat Pen in het dossier niet voor. De ECD begon het onderzoek om te achterhalen “hoe het mogelijk was, dat bepaalde marktpartijen consequent aanmerkelijke winsten wisten te realiseren, terwijl de rest van de markt geconfronteerd werd met steeds niet onaanzienlijke verliezen.” Volgens Pen heeft een onderzoek van interne controleurs van de Termijnmarkt uitgewezen dat deze veronderstelling niet klopte.