OESO geeft kabinet-Kohl steun in de rug

BONN, 20 AUG. De OESO heeft de regering van Helmut Kohl met haar economische politiek een steun in de rug gegeven. De organisatie vindt dat er 'aanzienlijke vooruitgang' is geboekt met economische hervormingen. Ook is er goede kans dat Duitsland aan de euro kan meedoen.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarverslag over de Duitse economie in 1997, dat gisteren verscheen.

De OESO verwacht dat het overheidstekort dit jaar zal uitkomen op 3,25 procent van het bruto nationaal product. Dat is net iets boven de in het Verdrag van Maastricht vereiste 3 procent. Ook de nationale schuld zal met 62 procent hoger zijn dan de 60 procent die in het verdrag is vastgesteld. Het verschil met de vereiste criteria is echter zo klein, dat het binnen de marge valt van de “normale statistische datarevisies”, zodat de criteria “effectief als vervuld kunnen worden beschouwd”, aldus de OESO.

De in Parijs gevestigde organisatie waarschuwt wel voor het gevaar dat tegenvallende belastinginkomsten roet in haar prognoses kunnen gooien. In dat geval raadt zij de regering een verhoging van de BTW aan als het meest voor de hand liggende en effectiefste instrument. Net als het kabinet-Kohl rekent ook de OESO niet op een verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt. Beide gaan uit van het aantrekken van de economische groei van 2,25 procent dit jaar en 2,75 procent in 1998, maar dit zal nauwelijks extra banen opleveren. De werkloosheid blijft met bijna 4,5 miljoen werklozen hoog. Volgens de OESO heeft de werkloosheid in Duitsland zelfs “een record” bereikt. De organisatie heeft becijferd dat er in Duitsland sinds 1971 liefst 7 miljoen banen zijn verloren gegaan; de meeste opvallend genoeg in het westen van Duitsland: 6 miljoen. Om de werkloosheid structureel te verminderen zijn grotere stappen nodig op het gebied van de hervorming van de arbeidsmarkt en minder belemmerende regels om producten op de markt te brengen, aldus de OESO. De organisatie concludeert weliswaar dat Duitsland “aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt” om de economie te hervormen, zoals versoepeling van het ontslagrecht, flexiblisering van arbeidstijden, decentralisatie van CAO-onderhandelingen en langere openingstijden voor de winkels, maar de hervormingen gaan erg langzaam.

Wil de situatie op de arbeidsmarkt opvallend verbeteren dan is een ingrijpende verandering nodig van het sociale verzekeringsstelsel en de gezondheidszorg. Daarnaast dringt de OESO aan op een algehele verlaging van de belastingen in Duitsland en op een vermindering van het woud van subsidies.

Vanmorgen werd bekend dat de conjunctuurindicator van het IFO-instituut is gestegen van 96,1 in juni naar 98,1 in juli. Dat is veel beter dan analisten hadden verwacht, en kan wijzen op een onverwacht sterk economisch herstel in Duitsland.

    • Michèle de Waard