Extraatje voor nabestaande met zorgtaak

ROTTERDAM, 20 AUG. Weduwen en weduwnaars die een gehandicapte huisgenoot verzorgen houden straks recht op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de Algemene Nabestaandenwet. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) zal dat voorstel volgende week vrijdag in het kabinet bespreken.

In de nieuwe Algemene Nabestaandenwet (Anw), juli vorig jaar ingevoerd, geldt zowel een inkomens- als een partnertoets. Wie inkomen krijgt uit een baan of een andere uitkering (bijvoorbeeld AOW of Bijstand) wordt gekort op de Anw-uitkering. Weduwen en weduwnaars die opnieuw met iemand gaan samenwonen verliezen het recht op een uitkering helemaal. In de vroegere Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) werd de uitkering alleen geschrapt als de nabestaande trouwt.

De Grave wil nu op de nieuwe strenge regeling een uitzondering maken voor weduwen of weduwnaars die een invalide huisgenoot verzorgen. Zij zouden voortaan aangewezen zijn op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van deze huisgenoot. De staatssecretaris wil het kabinet volgende week voorstellen om deze groep nabestaanden toch in aanmerking te laten komen voor een uitkering. Voorwaarde is wel dat de huisgenoot zodanig gehandicapt is dat hij of zij voor plaatsing in een verzorgingshuis in aanmerking zou komen.

Een volledige nabestaandenuitkering bedraagt 70 procent van het minimumloon. De Grave wil nabestaanden die een gehandicapte verzorgen slechts een uitkering van 50 procent van het minimumloon toekennen, in de gedachte dat hun huisgenoot ook een uitkering heeft.

De toezegging van De Grave om nabestaanden met zorgplicht te ontzien is een overwinning voor belangengroeperingen als de Vrouwenbond FNV en Weduwen in de Kou. Deze voeren al sinds 1988 actie tegen de nieuwe nabestaandenwet. Desondanks is vorig jaar juli de AWW vervangen door de Anw. Om de mensen die toen al weduwe of weduwnaar waren te ontzien is destijds besloten dat zij pas met ingang van 1 januari 1998 aan de voorwaarden van de nieuwe wet hoeven te voldoen.