Borst beschikbaar voor parlement

DEN HAAG, 20 AUG. Minister Borst (Volksgezondheid) is bereid na de verkiezingen in mei fractieleider van D66 in de Tweede Kamer te worden. Tot voor kort wilde zij het leiderschap van de partij alleen vervullen tot de verkiezingen en daarna terugkeren als minister.

Op Radio 1 zei Borst vanmorgen dat zij beschikbaar is om de fractie te leiden als ze in de Kamer komt. Zij sluit een hernieuwd ministerschap niet uit, maar noemde een Kamerlidmaatschap “een eerste optie”. Volgens de minister is de combinatie van fractievoorzitter en leider van de partij de mooiste situatie. Zij noemde het Kamerlidmaatschap bovendien “een nog iets hogere functie” dan het ministerschap omdat de Kamer het kabinet controleert.

Borst deed haar uitspraken in reactie op uitlatingen van partijvoorzitter T. Kok. Deze zei gisteren bij het EO-programma Tijdsein dat Borst na de verkiezingen de leider van D66 moet blijven. “Ik voel in de partij een overduidelijk sentiment dat men Els Borst graag als de leider ziet”, zei hij.

D66-leider Van Mierlo wees Borst voor de zomer aan als de nieuwe leider van de partij. Hij achtte haar het beste in staat in de verkiezingsstrijd de concurrentie met PvdA (Kok) en VVD (Bolkestein) aan te gaan. Na haar aanwijzing zei Borst dat ze alleen tot de verkiezingen als aanvoerder van de Democraten wilde functioneren en de partij daarna een nieuwe leider moest aanwijzen. De algemene verwachting was dat een van de coming men in de Kamerfractie - vice-voorzitter van de fractie Van Boxtel of fractiesecretaris De Graaf - volgend jaar als nieuwe fractieleider zou worden aangewezen. De huidige fractieleider Wolffensperger heeft eerder aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is voor deze functie. Van de huidige ministers uit D66-kring hebben nu alleen Borst en Van Mierlo zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Wijers en Sorgdrager ambiëren geen positie als Kamerlid.