Aantal bedden in ziekenhuis weer gedaald

DEN HAAG, 20 AUG. De hoeveelheid bedden in de algemene en academische ziekenhuizen blijft dalen, het aantal patiënten dat van hetzelfde bed gebruik maakt neemt nog steeds toe. Maar mede doordat de verpleegduur korter wordt is de bezettingsgraad van de klinische afdelingen in 1996 gedaald.

Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht Gebruik ziekenhuisvoorzieningen dat het Instituut voor onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg (NZi) publiceert. Het NZi constateert dat ondanks de dalende bezettingsgraad de efficiency in de ziekenhuizen verder is gestegen. De verdere daling van de gemiddelde verpleegduur (in 1996: 9,3 dag) en de toename van het aantal patiënten dat in één ziekenhuisbed wordt behandeld (in 1996: 28) noemt hij daarvoor als belangrijke indicatoren. Met name in de kleinere ziekenhuizen, met minder dan tweehonderd bedden, neemt het aantal patiënten dat jaarlijks per bed wordt behandeld sterk toe: van 26,3 in 1990 tot 31,7 vorig jaar. Dat komt mede doordat in deze ziekenhuizen doorgaans minder ingrijpende behandelingen plaatsvinden dan in de grotere. De gemiddelde verpleegduur in die kleinere ziekenhuizen is dan ook meer dan een dag korter (8,1 dag tegen 9,4 in de ziekenhuizen met meer dan vierhonderd bedden en 10 dagen in de academische ziekenhuizen).

De daling van de gemiddelde verpleegduur komt vooral doordat een deel van de behandeling voorafgaand aan een operatie steeds vaker niet meer klinisch maar poliklinisch wordt gedaan. Ook worden patiënten eerder van het ziekenhuis naar het verpleeghuis overgeheveld en maakt de ontwikkeling van de medische technologie meer ingrepen in dagverpleging mogelijk. Het aantal patiënten in dagverpleging steeg vorig jaar dan ook met ruim 6 procent (tot 664.000) ten opzichte van 1995. In 1990 werden nog maar zo'n 400.000 patiënten in dagverpleging behandeld.

Eind 1996 telden de algemene en academische ziekenhuizen 55.727 bedden, duizend minder dan een jaar eerder en vierduizend minder dan in 1990. Ondanks de stijging van het aantal patiënten per bed blijft de gemiddelde bezettingsgraad van de klinische afdelingen dalen. Deze bedroeg vorig jaar nog 70,9 procent. Het percentage daalde sinds 1990 bij de algemene ziekenhuizen met bijna 2,5, in de academische ziekenhuizen daalde de bezettingsgraad echter met 6 procent tot 74,4.

In juli en augustus daalt in de ziekenhuizen de gemiddelde bezettingsgraad tot onder de 65 procent. In februari zijn de meeste patiënten opgenomen, de bezetting van de bedden neemt in de maanden daarna geleidelijk af. Ook in november kent de bezetting een piek.