VS bereid tot verbod landmijnen buiten VN om

EDGARTOWN, 19 AUG. De Amerikaanse regering is bereid in december in Ottawa een verdrag te ondertekenen dat tegen personen gerichte landmijnen verbiedt, op voorwaarde dat een uitzondering wordt gemaakt voor het Koreaanse schiereiland.

Dat heeft een woordvoerder van president Clinton gisteren bekendgemaakt in Clintons vakantieverblijf in Martha's Vineyard. De bekendmaking komt neer op een aanzienlijke koerswijziging: tot dusverre moest Washington niets hebben van het zogenoemde Ottawa-proces, een door de Canadese regering begonnen initiatief dat beoogt de productie, opslag, inzet en export van tegen personen gerichte landmijnen te beëindigen. De VS zagen meer heil in een verbod op landmijnen via de Geneefse ontwapeningsconferentie van de VN. Weliswaar wil Washington zich in het VN-kader blijven inzetten voor een verbod van landmijnen, maar Clinton ziet nu ook heil in het Ottawa-proces.

De onderhandelingen in het kader van het Ottawa-proces begonnen op 1 september. Het is de bedoeling ze in december in de Canadese hoofdstad af te ronden met een verdrag. Dat zal alleen betrekking hebben op landmijnen die tegen mensen zijn gericht en niet op mijnen die tanks of andere militaire voertuigen moeten vernietigen. Mijnen doden of verminken jaarlijks 25.000 mensen.

In de praktijk zal dat verdrag voor de Amerikaanse regering weinig consequenties hebben, gezien de uitzondering die Washington voor Korea wil maken. De gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea is de enige plek op aarde waar Amerikaanse militairen landmijnen gebruiken. Toch vinden waarnemers de koerswijziging belangrijk. Washington is teleurgesteld over de voortgang van het Geneefse overleg, dat in januari begon maar sindsdien niets heeft opgeleverd. Het verwacht meer vooruitgang van het Ottawa-proces, waarbij al 97 landen zijn betrokken.

Aan de andere kant nemen de belangrijkste producenten van landmijnen, China en Rusland, niet aan het Ottawa-proces deel maar wel aan het Geneefse overleg. De Amerikaanse koerswijziging kan - zo geloven waarnemers - de druk op China en Rusland om toeschietelijker te zijn ten aanzien van een verbod van landmijnen, vergroten. (AFP)