Van Aartsen twijfelt aan alternatief varkenssector

ROTTERDAM, 19 AUG. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) is nog niet overtuigd van de haalbaarheid van een twaalfpuntenplan van het bedrijfsleven, dat moet dienen als alternatief voor de reductie van de varkensstapel met een kwart.

Dat bleek gisteren na afloop van een eerste, anderhalf uur durend overleg dat de federatie van land- en tuinbouwverenigingen LTO Nederland en de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) met Van Aartsen hadden. De bewindsman maakte vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat hij de varkenssector wil saneren door middel van een 'generieke inkrimping met 25 procent'. Het bedrijfsleven was daar in eerste instantie zo fel tegen gekant dat het niet met de bewindsman wilde overleggen.

Afgesproken is dat LTO Nederland en de PVE het twaalfpuntenplan verder uitwerken en tijdens overleg volgende week maandag duidelijk maken welke garanties er zijn voor de haalbaarheid van het alternatief. Voorzitter W. van den Brink van de vakgroep varkenshouderij binnen LTO Nederland heeft de minister die garanties toegezegd.

Van Aartsen liet de Tweede Kamer op 10 juli weten 'de kaasschaaf' over alle varkenshouderijen te willen halen, zodat uiteindelijk driekwart van de huidige varkensstapel overblijft. Het bedrijfsleven, dat door LTO Nederland en de PVE wordt vertegenwoordigd, is vooral tegen het algemene karakter van een dergelijke maatregel. Tegelijkertijd is de PVE er volgens een woordvoerder 'ten diepste van overtuigd' dat maatregelen voor herstructurering van de sector nodig zijn.

Pagina 17: Vrees voor te forse sanering

Volgens de PVE zal een generieke inkrimping met 25 procent echter per saldo tot gevolg hebben dat de sanering veel verder gaat.

“Kleinere en technisch achtergebleven bedrijven zullen dat waarschijnlijk niet overleven, maar voor moderne bedrijven die aan alle kwaliteitseisen voldoen en een financieel uitgebalanceerd bedrijfsplan hebben geldt waarschijnlijk hetzelfde”, aldus de PVE-woordvoerder.

Het bedrijfsleven kreeg gisteren steun van de natuur- en milieuorganisaties en de vakbonden FNV en CNV, die voorafgaand aan het overleg een gesprek met Van Aartsen hadden.

De milieubeweging is met name bevreesd voor scharrelvarkenshouderijen, biologische bedrijven en boeren met zogeheten Groen Labelstallen die het loodje zullen leggen. De vakbeweging is vooral bang dat generieke maatregelen onverantwoorde consequenties hebben voor de hele bedrijfskolom.