Stellingen

Het ergste dat een vriendin van een hockey-veteraan kan overkomen is een afgelaste wedstrijd.

A.H.P. SCHAAP Universiteit van Amsterdam

Als in een discussie tussen twee personen of instanties het gezegde 'de waarheid ligt in het midden' letterlijk wordt gehanteerd dan krijgt degene die het meeste liegt het meeste gelijk.

E.A.H. VOLLEBREGT Technische Universiteit Delft

Als Nederland zich minder met voetbal zou bezighouden en België meer, zou in beide landen het aantal misdaden afnemen.

M. EISINGA Technische Universiteit Eindhoven