Staking UPS beëindigd na banenakkoord

WASHINGTON, 19 AUG. De Amerikaanse United Parcel Service (UPS), de grootste pakketvervoerder ter wereld, heeft een voorlopig akkoord bereikt met de vakbond Teamsters over de beëindiging van een staking die vijftien dagen heeft geduurd.

Dit heeft de Amerikaanse minister van Arbeid, Alexis Herman, de afgelopen nacht bekendgemaakt.

De staking leek ernstige gevolgen te krijgen voor de economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten, waar UPS 80 procent van het pakketvervoer in handen heeft. Dat was de reden dat president Clinton zich openlijk in het conflict mengde. Zondag nog verklaarde hij het gevoel te hebben dat er snel een oplossing zou komen.

Van de 300.000 werknemers van UPS hadden er 185.000 het werk neergelegd, onder meer omdat ze betere pensioenvoorwaarden wilden hebben en meer vaste banen bij de onderneming eisten. Volgens Teamsters-voorzitter Ron Carey zal UPS de komende vijf jaar 10.000 volledige extra banen creëren. Voordat de staking begon, wilde UPS niet verder gaan dan 1.000 volledige banen voor mensen voor wie tot dan toe alleen parttime werk beschikbaar was.

Verder gaan de lonen voor de parttimers, die 60 procent van het personeel vormen, omhoog van elf tot vijftien dollar per uur. Ook de pensioenuitkeringen worden hoger.

Carey verklaarde dat de werknemers in de nacht van dinsdag op woensdag weer aan het werk kunnen gaan, hoewel de formele instemming van de vakbondsleden met het akkoord wel wat langer op zich zal laten wachten.

President Clinton gaf beide partijen in het conflict een compliment. “De overeenkomst is het gevolg van hard werken om de meningsverschillen uit de weg te ruimen ten gunste van UPS, de werknemers en de klanten. Het is belangrijk voor de economische kracht van ons land”, zei de president.

Ron Carey had samen met UPS-onderhandelaar Dave Murray alle lof over voor minister Herman. Volgens hen heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de oplossing van het conflict. De laatste ronde van onderhandelingen begon vorige week donderdag op verzoek van de minister. Sinds die tijd is er vrijwel ononderbroken overlegd. (Reuter, AFP)