Raketaanval Hezbollah op Noord-Israel

TEL AVIV, 19 AUG. De moslim-extremistische Hezbollah-beweging heeft vanmorgen de verantwoordelijkheid opgeëist voor een zware raketaanval met katjoesja's op Noord-Israel waarbij drie mensen licht gewond raakten. Volgens radio Israel vielen 21 raketten op het oostelijke en westelijke deel van Noord-Israel. De bevolking in het grensgebied met Libanon zit vanaf vanmorgen zeven uur in de schuilkelders.

De raketaanval van Hezbollah kwam niet onverwachts nadat zware artillerie van het zogeheten Zuid-Libanese leger van generaal Antoine Lahad gisteren acht burgers in de Libanese havenstad Sidon doodde en een veertigtal anderen verwondde. De kanonnen van generaal Lahad kwamen in actie nadat eerder op de dag twee Libanese kinderen in een auto werden gedood door een langs de weg geplaatste explosieve lading bij Jezzine. Israel en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan voor deze aanslag verantwoordelijk te zijn. Jezzine is een enclave ten noordwesten van de zogeheten veiligheidszone in Zuid-Libanon, waar de militie van generaal Lahad de lakens uitdeelt.

Israel weigerde gisteren iedere vorm van verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het initiatief van een plaatselijke commandant van het Zuid-Libanese leger om zijn woede over de dood van de twee kinderen op de burgers van Sidon te koelen. Achter de schermen oefende minister van Defensie Mordechai zware druk uit op generaal Lahad om het vuren op Sidon onmiddellijk te staken. Aangezien Israel de militie van Lahad financiert, traint en uitrust rijzen vandaag ook in de Israelische media vragen betreffende de onafhankelijkheid van het handelen van de plaatselijke commandant van het Zuid-Libanese leger. Temeer omdat direct in Jeruzalem werd begrepen dat de beschieting op burgers in Sidon een ernstige schending is van de via Amerikaanse bemiddeling tot stand gekomen verstandhouding met Hezbollah na de grote Israelische militaire actie in 1996 in Zuid-Libanon.

Minister Mordechai veroordeelde gisteren in één adem zowel de Hezbollah-bomaanval bij Jezzine als de beschieting van Sidon. Hij sprak zijn spijt uit over de doden en gewonden in deze Libanese havenstad als gevolg van de zware beschieting door de artillerie van generaal Lahad. Mordechai riep - juist als de Verenigde Staten - alle partijen op tot zelfbeheersing in de hoop dat Hezbollah zou afzien van een katjoesja-raketaanval op Noord-Israel.

Sedert vanmorgen vroeg Hezbollah Noord-Israel toch onder vuur heeft genomen slaat Israel een scherpere toon aan. Uzi Landau, de voorzitter van de parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, hield vanmorgen een pleidooi voor het bombarderen van strategische doelen - bruggen, elektriciteitscentrales, waterinstallaties - in Libanon. “Als Israel geen rust kent zal Libanon die ook niet kennen”, zei hij. Premier Benjamin Netanyahu heeft via radio Israel bekend laten maken zijn agenda te hebben omgegooid. Hij zal zich de hele dag bezighouden met de gevaarlijke situatie langs de grens met Libanon. Ook hij waarschuwde voor felle Israelische acties in Libanon indien Israelische burgers worden gedood of gewond.

Jossi Beilin, een leidende figuur in de Arbeidspartij, heeft vanmorgen gepleit voor het verbreken van de banden met het 'Zuid-Libanese leger'. Volgens hem is het hoogst onverantwoordelijk dat Israel door het al dan niet onbesuisde optreden van een plaatselijke commandant van de militie in ernstige vijandelijkheden in Libanon kan worden verwikkeld. “Israel kan worden betrokken bij een geschil dat ons niet aangaat”, waarschuwt ook Zeev Shiff, de commentator voor militaire zaken in een artikel in Haarets.

    • Salomon Bouman