'Geen geld voor herijking diploma'

ROTTERDAM, 19 AUG. De organisaties die voor de herijking van buitenlandse diploma's zorgen, zijn in geldproblemen geraakt. Vooral vluchtelingen dreigen hierdoor niet langer hun diploma's te kunnen laten vergelijken met die van Nederlandse opleidingen.

Dit schrijft de Nederlandse vereniging van adviesbureaus voor opleiding en beroep vandaag in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Medio 1994 begonnen de adviesbureaus op regionaal niveau met de herijking van buitenlandse diploma's. Daarvoor kregen de bureaus drie miljoen gulden van het ministerie van Onderwijs en de arbeidsbureaus. Het project zou drie jaar hebben moeten duren, maar eind 1996 was na tweeënhalf jaar het geld op. Dat was volgens coördinator D. Versloot van de overkoepelende organisatie GBOB te wijten aan de grotere toeloop dan verwacht. Jaarlijks ontvangen de bureaus circa 6.500 aanvragen voor herijking van diploma's. Een beoordeling van de waarde is nodig om een opleiding te kunnen volgen en bij sollicitaties.

De adviesbureaus voor opleiding en beroep besloten in de eerste helft van dit jaar geld te vragen voor de herijking van diploma's, waardoor het aantal aanvragen volgens eigen zeggen drastisch daalde. “We kregen minder dan de helft van het aantal aanvragen in dezelfde periode in 1996”, aldus Versloot. De klanten zouden de herijking niet kunnen betalen. “Ongeveer zestig procent van de aanvragers is vluchteling of is naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging. Zij hebben vaak geen geld voor herijking van hun diploma's.” Herijking van één diploma kost 125 gulden.

Een aantal gemeenten heeft inmiddels toegezegd de kosten van de herijking op zich te nemen, maar dat loopt volgens Versloot niet overal even soepel. De adviesbureaus willen nu een contract afsluiten met het ministerie van Onderwijs of met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het geld voor herijking van diploma's van mensen die dat niet kunnen betalen, zou uit de zogenoemde inburgeringsgelden moeten komen die bestemd zijn voor de integratie van buitenlanders.