Fondsen helen opnieuw stukje pensioenbreuk

ROTTERDAM, 19 AUG. Een deel van de werknemers die voor 1994 een pensioenbreuk hebben opgelopen kan rekenen op herstel van de opgebouwde pensioenrechten. Dat is een aantal grote pensioenfondsen overeengekomen.

Vanaf juli 1994 hebben alle werknemers die van baan wisselen het recht gekregen hun opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit 'wettelijk recht op waarde-overdracht' geldt niet voor eerdere wisselingen. Pensioenfondsen konden vrijwillig besluiten oude pensioenbreuken te helen, maar stuitten daarbij op het probleem dat algemeen geldende regels voor de berekening van de waarde-overdracht ontbraken.

Een paar grote bedrijfstakpensioenfondsen heeft nu besloten onderling dezelfde regels toe te passen voor herstel van pensioenbreuken uit het verleden. Daartoe hebben ze zich verenigd in een zogeheten 4%-plus-circuit, waar ook andere fondsen zich bij kunnen aansluiten. Werknemers die een pensioenbreuk van voor 1994 willen helen moeten zich er eerst van vergewissen dat zowel hun oude als hun nieuwe werkgever bij dit circuit zijn aangesloten. De regeling geldt niet voor gepensioneerden.

Het 4%-plus-circuit komt voor uit het al langer bestaande '4%-circuit voor waarde-overdracht'. Dat percentage slaat op de wettelijke rentestandskorting (maximaal 4 procent) die pensioenfondsen elkaar in rekening mogen brengen als ze de elders opgebouwde pensioenrechten van een nieuwe deelnemer overnemen. De deelnemers in het 4%-circuit (pensioenfondsen en werkgevers met een verzekerde regeling) hebben met elkaar afgesproken af te zien van de wettelijke mogelijkheid die rentestandskorting toe te passen.

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van het 4%-circuit de aangesloten pensioenfondsen gevraagd mee te doen aan een regeling voor het herstel van pensioenbreuken van voor 1994. Werknemers die jaren geleden van baan veranderden kunnen dan alsnog vragen om waarde-overdracht van hun oude naar hun nieuwe pensioenregeling.

Het aantal werknemers dat van de herstelregeling gebruik zal kunnen maken is nu nog beperkt. Zowel de oude als de nieuwe werkgever moet zijn aangesloten bij het 4%-plus-circuit; nu alleen ABP, PGGM, het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie en het Bedrijfspensioenfonds voor de Nederlandse Omroep.

Volgens een woordvoerder hebben veel deelnemers uit het 4%-circuit al belangstellend gereageerd. In totaal zijn 200 pensioenfondsen en circa 300 werkgevers bij het 4%-circuit aangesloten; samen beheren zij de pensioenregelingen voor 3,3 miljoen werknemers.