Bewindslieden als getuigen oproepen

DEN HAAG, 19 AUG. Een bedrijfsmaatschappelijk werker van het ministerie van Defensie wil dat de rechter minister Voorhoeve, staatssecretaris Gmelich Meijling en oud-staatssecretaris Frinking van Defensie hoort als getuigen in zijn ontslagzaak. Die zaak dient op 4 september bij de Centrale Raad van Beroep.

Bedrijfsmaatschappelijk werker F. Spijkers werd in 1987 door Defensie op non-actief gesteld. Aanleiding was volgens hem zijn weigering, drie jaar eerder, om de weduwe van een omgekomen mijnspecialist ten onrechte te vertellen dat de dood van haar man zijn eigen schuld was. Defensie erkende pas dit jaar de aansprakelijkheid voor het ongeval.

Al jaren vecht Spijkers zijn ontslag en de oorspronkelijke ontslagreden, “wegens ziekte en gebrek”, aan. Het ministerie zou Spijkers jarenlang hebben 'gepsychiatriseerd' om van hem af te komen. De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB schreef hem onder meer “paranoïde wanen” toe, terwijl onafhankelijke psychiaters hadden geconstateerd dat hij niets mankeerde. Defensie ontkent hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Beide partijen ruziën al enige tijd over een schadevergoeding. Defensie zegt Spijkers in april ruim een miljoen gulden te hebben geboden. Spijkers zegt nog altijd in afwachting te zijn van een schriftelijk aanbod dat was toegezegd vóór 20 augustus. Door onder meer Voorhoeve en Gmelich Meijling als getuige op te roepen wil hij meer duidelijkheid verkrijgen over de gedane toezeggingen en de verantwoordelijkheid van Defensie voor de psychiatrisering. Hij eist ook rehabilitatie.

Vorige week beloofde Voorhoeve de weduwe in een persoonlijke brief haar echtgenoot in ere te herstellen. Ook bood de landsadvocaat haar namens Defensie een schadevergoeding aan van twee ton.