Bevallen

In een reactie op de column 'Heftig natuurgeweld' van Rita Kohnstamm verwijt Beatrijs Smulders de schrijfster dat zij haar verhaal illustreert met voorbeelden uit de vriendenkring die weinig van doen hebben met de werkelijke gang van zaken.

Tot die gang van zaken behoort echter ook het feit dat ik recent bijna mijn jongste kleindochter verloor in dit voor mevrouw Smulders geprezen systeem van verloskunde gebaseerd op risicoselectie en samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Mevrouw Smulders pretendeert dat Nederlandse vrouwen bevallen waar het het veiligst is.

Lage risico's thuis. Hoge risico's in het ziekenhuis. Een laag risico wordt echter een hoog risico wanneer een onervaren verloskundige enkele bevallingen tegelijk heeft en rugdekking door een gynaecoloog ontbreekt zoals bij mijn dochter het geval was. Dat mijn kleindochter overleefde was meer ondanks dan dankzij het risicoselectie-systeem.

    • Prof.Dr. J.C. van der Meulen