Apothekers werken aan wietzetpil

ROTTERDAM, 19 AUG. Het wetenschappelijk instituut van de landelijke apothekersorganisatie KNMP onderzoekt of het mogelijk is om THC, de werkzame stof van marihuana, te isoleren en in een zetpil te verpakken. Op die manier hopen de apothekers het verbod op de verkoop van marihuana te kunnen omzeilen. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft geen bezwaar tegen deze oplossing. Apothekers mogen THC al langer in medicijnen verwerken.

De Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der pharmacie overlegt met de inspectie voor de gezondheidszorg over haar plannen. De hoofdinspecteur voor de farmacie en medische technologie verbood artsen en apothekers vorige maand nog langer marihuana voor te schrijven of te verstrekken.

De Opiumwet kent geen regeling die het voorschrijven van marihuana voor medicinaal gebruik mogelijk maakt, aldus de hoofdinspecteur. Minister Borst is niet bereid om een uitzondering te maken, net zoals bij morfine. Zij baseert zich daarbij op een recent advies van de Gezondheidsraad. Deze constateert dat een heilzaam effect van marihuana niet wetenschappelijk is bewezen.

Als reactie op het verbod besloten vorige week 43 coffeeshops marihuana voor medicinaal gebruik tegen kostprijs te gaan verkopen. Aflevering gebeurt op basis van een door een arts getekende verklaring van 'geen bezwaar'. Ook het afgeven van zo'n verklaring is volgens Borst verboden.

De KNMP vindt dat patiënten marihuana via de apotheek en niet via coffeeshops moeten kunnen kopen. “Apothekers kunnen patiënten goed begeleiden.”

Pagina 2: Proef naar effect marihuana op MS

“De reguliere gezondheidszorg moet deze vaak ernstig zieke mensen helpen. Als zij baat hebben bij het middel, moeten we het hen niet onthouden”, aldus een woordvoerder. Patiënten met kanker, aids, staar of multiple sclerose kregen in een aantal gevallen marihuana voorgeschreven.

Het Academisch Ziekenhuis Groningen begint 1 september een onderzoek naar het effect van marihuana op mensen met mutiple sclerose (MS). De afdeling neurologie van het AZG kreeg daarvoor gisteren toestemming van de medisch-ethische commissie van het ziekenhuis. Vijftien MS-patiënten krijgen in drie sessies met een tussenperiode van drie weken verschillende doses THC toegediend. Doel is vast te stellen of de drug de spierspanning bij de patiënten vermindert.

“Het arsenaal conventionele geneesmiddelen raakt uitgewerkt”, zegt de Groningse neuroloog prof. dr. J.H.A. de Keyser. Volgens een deel van de Groningse patiëntenpopulatie is marihuana een goed alternatief. “Minstens twintig patiënten die niet zelf wiet kweken en geen coffeeshop willen bezoeken, zijn spontaan bij mij gekomen met de vraag of ik marihuana wilde voorschrijven.”

“Sommige symptomen van MS zijn met gewone medicijnen goed te behandelen. Maar spierstijfheid en spasticiteit horen daar niet bij”, volgens De Keyser. MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Een van de symptomen is een pijnlijke stijfheid van de spieren, die gepaard gaat met krampen.

In het onderzoek worden alleen aar de fysieke effecten van de toediening van marihuana gemeten. Psychische gewaarwordingen zijn minder meetbaar en tellen daarom niet mee.