Antwoord aan Suriname; Arrestatiebevel Bouterse blijft gehandhaafd

DEN HAAG, 19 AUG. Het arrestatiebevel tegen de Surinaamse oud-legerleider Bouterse blijft onverminderd van kracht. De meest-betrokken ministers zijn gisteren akkoord gegaan met een nota voor de Surinaamse regering waarin dit Nederlandse standpunt over de zaak-Bouterse uiteen wordt gezet.

De diplomatieke nota is een reactie op een nota van de Surinaamse president Wijdenbosch, die de Nederlandse regering vorige week heeft gevraagd om het arrestatiebevel tegen Bouterse in te trekken. De voormalige militair wordt er door justitie van verdacht betrokken te zijn bij de handel in cocaïne uit Zuid-Amerika en het witwassen van drugswinsten. De oud-legerleider is voorzitter van de Surinaamse regeringspartij NDP en adviseur van staat, met semi-diplomatieke status.

Aan het overleg in 'het Torentje' van de premier namen gisteren Kok zelf, almede de ministers Van Mierlo, Dijkstal, Sorgdrager, Voorhoeve en Pronk deel. Buitenlandse Zaken moet nog beslissen hoe de nota aan de regering-Wijdenbosch wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk zal de ook bij het overleg van gisteren aanwezige Nederlandse ambassadeur in Paramaribo, S. Baron van Heemstra, bij terugkeer in de Surinaamse hoofdstad het Nederlandse antwoord overhandigen.

Na afloop van het beraad wilde minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) nog niet op de inhoud van het antwoord ingaan. Hij zei het niet hoffelijk te vinden indien de Surinaamse regering uit de krant zou moeten lezen wat het standpunt van de Nederlandse regering is. Eventueel is hij bereid later naar Suriname te gaan om de diplomatieke contacten aan te halen, mocht dat nodig zijn. Dat kan ook gebeuren in New York tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de laatste week van september.

De Nederlandse regering houdt Suriname voor dat het om een verzoek van het openbaar ministerie gaat en dat er geen actie wordt gevoerd tegen de staat of het volk van Suriname. Maar Paramaribo is van mening dat Bouterse, een beter lot heeft verdiend. Hij mag niet voortdurend worden beschuldigd zonder dat er feiten op tafel liggen, meent de Surinaamse regering. Tegen Bouterse loopt in Nederland een gerechtelijk vooronderzoek.

Van Mierlo heeft tijdens het bewind van de vorige regering Venetiaan veel aandacht gegeven aan Suriname en is daar toen drie keer naar toe gereisd. Hij sprak er met talrijke vertegenwoordigers van verschillende politieke en sociaal-culturele groeperingen. Na de vorming van de huidige regering, waarin de Nationale Democratische Partij zitting nam, zijn die contacten sterk teruggelopen.